Bibelen på hverdagsdansk

Salme 79

Bøn om Israels redning og hævn over fjenden

1En sang af Asaf.

Åh, Gud, fjenderne har invaderet dit eget land.
    De har gjort din helligdom uren
        og lagt Jerusalem i ruiner.
Dine dræbte tjenere blev gribbenes føde,
    de gudfrygtiges kroppe blev ædt af vilde dyr.
Blodet flød i Jerusalems gader,
    der er ingen tilbage til at begrave de faldne.
Nabolandene håner og foragter os,
    vi er blevet til spot for vore omgivelser.

Hvor længe vil du straffe os, Herre?
    Hvor længe vil din harme brænde som ild?
Udøs hellere din vrede over de gudløse folk.
    Straf dem, der ikke tilbeder dig.
Fjenden har nu ødelagt dit udvalgte folk,
    de har lagt byen og landet i ruiner.

Straf os ikke for vore forfædres synder.
    Skynd dig at vise din nåde og barmhjertighed.
        Er vi ikke blevet ydmyget nok?
Hjælp os, for du er vor Gud og Frelser.
    Du er jo en trofast og nådig Gud.
Tilgiv vores synd og red os,
    for du er en trofast og nådig Gud.
10 Hvorfor skal gudløse folk håne os?
    De siger: „Hvor er deres Gud?”
Gør gengæld for drabet på dine tjenere,
    så alle i hele verden får det at vide.
11 Lyt til fangernes suk,
    red dem, som er dømt til at dø.
12 Tag syvfold hævn på de folkeslag,
    som har hånet dig, Herre.
13 Så vil vi takke dig for evigt,
    vi, som er dit folk, den hjord, du vogter.
        Så vil vi lovprise dig i de kommende generationer.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 79

Psalmul 79

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, au intrat neamurile pe proprietatea Ta,
    au întinat Templul Tău cel sfânt
        şi au prefăcut Ierusalimul în ruine!
Au dat leşurile slujitorilor Tăi
    drept hrană păsărilor cerului
        şi carnea credincioşilor Tăi au dat-o fiarelor pământului.
Le-au vărsat sângele aşa cum se varsă apa
    împrejurul Ierusalimului
        şi nu s-a găsit nimeni care să-i îngroape.
Am fost de batjocura vecinilor noştri,
    de râsul şi de ocara celor ce ne înconjoară.

Până când vei mai fi mânios, Doamne?
    Pentru totdeauna?
        Până când va mai arde gelozia Ta ca focul?
Revarsă-Ţi mânia peste neamurile
    care nu Te cunosc
şi peste regatele
    care nu cheamă Numele Tău,
căci l-au mâncat pe Iacov
    şi i-au nimicit locuinţa.
Nu-Ţi aminti de păcatele noastre dintâi[a]!
    Grăbeşte-Te să ne ieşi înainte cu mila Ta,
        căci suntem foarte nenorociţi.
Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre,
    pentru slava Numelui Tău!
Izbăveşte-ne şi fă ispăşire pentru păcatele noastre
    din pricina Numelui Tău!
10 De ce să zică neamurile:
    „Unde le este Dumnezeul?“
Să se facă de cunoscut printre neamuri, chiar sub privirea noastră,
    răzbunarea pentru sângele vărsat al slujitorilor Tăi!
11 Fie să ajungă la Tine strigătul prizonierilor;
    prin tăria braţului Tău, scapă-i pe cei condamnaţi la moarte!
12 Vecinilor noştri răsplăteşte-le înşeptit
    batjocura cu care Te-au batjocorit, Stăpâne!
13 Atunci noi, poporul Tău, turma păşunii Tale,
    Te vom lăuda mereu,
        vom vesti laudele Tale din generaţie în generaţie!

Notas al pie

  1. Psalmii 79:8 Sau: de păcatele strămoşilor noştri