Bibelen på hverdagsdansk

Salme 75

Guds retfærdige dom

1Til korlederen: En lovsang af Asaf.

Vi priser og takker dig, Gud,
    vi glæder os over din godhed.
Du er os altid nær,
    og vi oplever din underfulde hjælp.

Dommen kommer til den fastsatte tid,
    og det bliver en retfærdig dom.
Jorden skal ryste og menneskene skælve,
    men Gud står urokkeligt fast.

Jeg siger til de stolte: „Vær ikke hovmodige.”
    Jeg advarer de gudløse: „Vær ikke selvsikre.
Prøv ikke på at kæmpe mod himlens Gud,
    sæt jer endelig ikke op imod ham.
Dommen kommer hverken fra øst eller vest,
    eller fra ørkenen nede mod syd.
For det er Gud, der dømmer os alle:
    han ydmyger den ene og ophøjer den anden.
Herren holder et bæger i hånden,
    hans vrede bobler som en krydret vin.
Han udøser sin straf over alle de onde,
    de skal tømme bægeret til sidste dråbe.”

10 Men jeg vil altid juble og glædes,
    takke og lovprise Israels Gud,
11 for han vil bryde de gudløses magt,
    men de gudfrygtiges styrke skal vokse.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 75

Psalmul 75

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule,
    Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape,
        astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!

„Când voi hotărî că a sosit vremea,
    Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei,
    Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“Sela
Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“,
    iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“[a]
Nu vă mai semeţiţi privirea[b]
    şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
căci nici de la răsărit, nici de la apus
    şi nici din pustie nu vine înălţarea,
ci Dumnezeu este Cel Ce judecă!
    El smereşte şi tot El înalţă!
În mâna Domnului se află un potir;
    vinul spumegă în el, complet amestecat[c].
Când El varsă din potir,
    toţi cei răi de pe pământ
        îi beau până şi rămăşiţele.

Eu însă voi vesti pururi aceste lucruri;
    voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi,
    dar puterea celui drept va fi înălţată.[d]

Notas al pie

  1. Psalmii 75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  2. Psalmii 75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea
  3. Psalmii 75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare
  4. Psalmii 75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic