Bibelen på hverdagsdansk

Salme 74

Bøn om Israels genoprettelse

1En visdomssang[a] af Asaf

Åh, Gud, har du forkastet os for evigt?
    Du er vores hyrde, men har straffet os hårdt.
Vi er det folk, du udvalgte i ældgamle dage.
    Du satte os i frihed og gjorde os til dit folk.
        Du udvalgte Zion som din bolig på jorden.
Prøv at gå en runde i byens ruiner,
    se, hvordan fjenden har nedbrudt din helligdom.
De udstødte sejrsråb midt i dit tempel,
    de plantede et banner dér som tegn på ejerskab.
De angreb dit tempel som skovhuggere,
    der svinger økserne mod de store træer.
De knuste det udskårne træværk,
    huggede det i stumper og stykker.
De satte ild til din helligdom, Herre.
    De jævnede din bolig med jorden.
De besluttede at knuse os helt
    og afbrændte alle vore bedehuse.
Nu er der intet, der viser, at vi er dit folk.
    Der er heller ingen profeter tilbage.
        Vi ved ikke, hvor længe vores ulykke skal vare.
10 Hvor længe får fjenden lov at håne os, Gud?
    Vil du tillade dem for evigt at spotte dit navn?
11 Hvorfor gør du ikke noget?
    Hvorfor straffer du dem ikke?

12 Gud, du har været vores Konge fra ældgamle tider,
    ofte har du reddet os ved dine mægtige undere.
13 Du skilte vandene med vældig kraft,
    du knuste hovederne på havets uhyre,
14 ja, du knuste Livjatans hoveder
    og gav den som føde til ørkenens folk.
15 Du åbnede kilder og lod vand springe frem,
    du standsede flodernes løb.
16 Du satte solen til at herske om dagen
    og månen til at skinne om natten.
17 Du fastlagde jordens grænser,
    du lod sommer og vinter afløse hinanden.

18 Hør, hvordan fjenderne håner dig, Herre,
    de gudløse nationer spotter dit navn.
19 Giv ikke din due i rovdyrets vold,
    forkast ikke for evigt dit stakkels folk.
20 Husker du ikke din pagt og dine løfter?
    Verden er jo fyldt med vold og ondskab.
21 Lad ikke dit forpinte folk blive til spot,
    men giv os grund til at lovprise dig.
22 Åh, Gud, grib ind og forsvar din ære.
    Hør, hvor du hånes af tåber hver dag.
23 Glem ikke alt, hvad de gudløse siger,
    deres hån og forbandelser stiger og stiger.

Notas al pie

  1. 74,1 På hebraisk: maskil. Ordets betydning kendes ikke med sikkerhed.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 74

Zabbuli ya Asafu.

1Ayi Katonda, lwaki otusuulidde ddala ennaku zonna?
    Obusungu bwo lwaki bunyookera ku ndiga z’omu ddundiro lyo?
Ojjukire abantu bo be wagula edda;
    ekika kye wanunula okuba ababo.
    Ojjukire olusozi Sayuuni gye wabeeranga.
Tambulatambulako mu bifo by’ekibuga olabe bwe byonooneddwa!
    Olabe omulabe nga bw’azikirizza ennyumba yo.

Abalabe bo baleekaanira mu kifo kyo gye twakuŋŋaaniranga;
    ne bagenda nga bakiramba n’ebendera zaabwe.
Beeyisa ng’abantu ababagalidde embazzi
    abatema emiti mu kibira.
Batemyetemye n’embazzi ebintu ebyole,
    era ne babissessebbula n’obubazzi.
Bookezza awatukuvu wo;
    ne bafaafaaganya ekifo kyo eky’Erinnya lyo.
Baateesa nga bagamba nti, “Tujja kubazikiririza ddala!”
    Baayokya dda amasinzizo ga Katonda gonna agali mu nsi eno.

Tetukyalaba ku bubonero bwo; ne bannabbi tewakyali n’omu.
    So tewali n’omu mu ffe ategeera ebyo lwe birikoma.
10 Ayi Katonda, omulabe alituusa ddi ng’akuduulira?
    Omulabe anavvoolanga erinnya lyo ennaku zonna? Bazikirize.
11 Lwaki totuyambye n’omukono gwo ogwa ddyo?
    Kiki ekikukuumisa omukono gwo ogwa ddyo mu kifuba kyo?

12 Naye ggwe, Ayi Katonda, oli Kabaka wange wa dda;
    gw’oleeta obulokozi mu nsi.

13 Ggwe wayawula mu mazzi g’ennyanja;
    omulabe n’omuzikiririza mu mazzi.
14 Wamenyaamenya emitwe gya lukwata ogunene;
    n’oguwaayo okuba ekyokulya eri ebitonde eby’omu ddungu.
15 Ggwe wazibukula ensulo n’emyala;
    ate n’okaza n’emigga
    egyakulukutanga bulijjo.
16 Obudde bw’emisana bubwo, n’ekiro kikyo;
    ggwe wakola omwezi n’enjuba.
17 Ggwe wateekawo ensalo z’ensi;
    ggwe wakola ebiro eby’ekyeya n’eby’obutiti.

18 Jjukira ebyo, Ayi Katonda, olabe okuduula kw’omulabe,
    n’abantu abasirusiru nga bwe banyoomodde erinnya lyo.
19 Ayi Katonda, towaayo mwoyo gwa jjiba lyo eri ensolo enkambwe;
    so teweerabiriranga ddala bulamu bw’abantu bo ababonyaabonyezebwa.
20 Ojjukire endagaano yo;
    kubanga ensi ejjudde ekizikiza n’abantu abakambwe.
21 Tokkiriza abo abajoogebwa okuwangulwa;
    era leka abaavu n’abeetaaga batenderezenga erinnya lyo ennaku zonna.
22 Yimuka, Ayi Katonda, osalire abalabe baffe omusango.
Jjukira abo abatakussaamu kitiibwa, nga bwe bakuduulira obudde okuziba.
23 Tonyooma luyoogaano lw’abalabe bo,
    n’okuleekaana okwa buli kiseera.