Bibelen på hverdagsdansk

Salme 72

Lovprisning af den ideelle konge

1En sang til Salomon.[a]

Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort,
    lær ham at være retfærdig som dig.
Må han lede dit folk på den rette måde
    og være villig til at hjælpe de hjælpeløse.

Da skal bjergene forkynde fred for folket
    og højene genlyde af retfærdighed.
Da skal han forsvare de svage,
    komme de magtesløse til hjælp
        og uskadeliggøre alle tyrannerne.
Da vil folket give dig[b] ære fra slægt til slægt,
    så længe solen og månen skinner på jorden.

Hans retfærdige styre vil bringe velsignelse
    som regnen, der væder jorden.
Under hans ledelse vil retfærdigheden vokse sig stærk,
    freden vil herske, så længe månen hersker på nattehimlen.
Hans rige skal strække sig fra hav til hav,
    fra Eufratfloden til verdens ende.
Fjerne nationer vil bøje sig for ham,
    hans fjender falde næsegrus i støvet.
10 Kongerne fra Tarshish og de fjerne lande skal svare ham skat,
    Sabas og Sebas regenter vil komme med deres gaver.
11 Alle konger vil underordne sig ham,
    alle folkeslag vil love ham troskab.

12 Han redder hver fattig, som råber om hjælp
    og fører de hjælpeløses sag.
13 Han har medlidenhed med de svage
    og redder de magtesløse fra overgreb.
14 Han frier dem fra vold og tyranni,
    for i hans øjne har de stor værdi.

15 Kongen længe leve!
    Han belønnes med guld fra Saba.
Folk vil bede for ham uafbrudt
    og velsigne ham dagen lang.
16 Der bliver overflod af korn i landet,
    det bølger hen over bakker og dale.
Frugttræerne skal trives som i Libanons plantager,
    kornet vokse tæt som græsset på marken.
17 Hans navn skal være kendt for evigt,
    så længe solen bliver i sin bane.
Alle folkeslag skal velsignes gennem ham
    og se ham som den, der er velsignet af Gud.

18 Lovet være Herren, Israels Gud,
    for kun han kan gøre sådanne undere.
19 Han er værdig til al vor lovsang for evigt.
    Må hans herlighed fylde al jorden.

Amen, amen.

20 Her slutter Davids, Isajs søns, bønner.[c]

Notas al pie

  1. 72,1 Selv om denne sang ikke direkte citeres i NT, anses den af både jøder og kristne for at være messiansk.
  2. 72,5 Det vil sige Gud. LXX har en anden tekst: „Han skal leve, så længe solen og månen er til.”
  3. 72,20 Bogen med salmer er sikkert redigeret flere gange gennem tiden, og det er uklart, hvornår denne sætning er fra.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 72

Psalm 72

Den rättfärdige kungen

1Av Salomo.

Gud, ge kungen din rättvisa,

åt kungasonen din rättfärdighet!

2Han ska döma ditt folk rättfärdigt,

dina betryckta med rättvisa.

3Bergen ska lyfta fram frid åt folket

och höjderna rättfärdighet.

4Han ska försvara de betryckta,

rädda de fattigas barn

och krossa deras förtryckare.

5De ska frukta dig[a] så länge solen och månen består,

från generation till generation.

6Han ska bli som ett regn över nyslagna fält,

som en regnskur som vattnar jorden.

7Den rättfärdige ska blomstra under hans tid

och stor fred råda tills månen inte längre finns.

8Hans välde ska sträcka sig från hav till hav,

från floden[b] till jordens ändar.

9De som bor i öknen ska böja sig för honom,

och hans fiender ska slicka stoft.

10Kungar från Tarshish och avlägsna kuster ska betala skatt,

och kungar från Saba och Seba ska komma med sina gåvor.

11Alla kungar ska buga sig för honom

och alla folk tjäna honom.

12Han räddar den fattige som ropar

och den betryckte som inte har någon som hjälper.

13Han känner medlidande med den svage och behövande

och räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

för deras blod är dyrbart i hans ögon.

15Må han leva länge och få guld från Saba.

Må man alltid be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16Låt det bli rika skördar i landet,

så att de vajar på bergstopparna.

Låt dess frukter frodas som Libanons skogar

och åkerns kärvar stå täta som markens gräs.[c]

17Låt kungens namn bestå för evigt,

leva vidare så länge solen finns till.

Alla folk ska bli välsignade genom honom,

alla folk kommer att kalla honom välsignad.

18Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud,

han som själv gör allt detta underbara!

19Välsignat vare hans stora namn i evighet!

Hela jorden ska fyllas av hans härlighet!

Amen, amen!

20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.

Notas al pie

  1. 72:5 Enligt bl.a. Septuaginta och Vulgata: Han (kungen) ska bestå/må han bestå så länge…
  2. 72:8 Det är floden Eufrat som avses.
  3. 72:16 Innebörden i versens sista del är okänd i grundtexten.