Bibelen på hverdagsdansk

Salme 72

Lovprisning af den ideelle konge

1En sang til Salomon.[a]

Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort,
    lær ham at være retfærdig som dig.
Må han lede dit folk på den rette måde
    og være villig til at hjælpe de hjælpeløse.

Da skal bjergene forkynde fred for folket
    og højene genlyde af retfærdighed.
Da skal han forsvare de svage,
    komme de magtesløse til hjælp
        og uskadeliggøre alle tyrannerne.
Da vil folket give dig[b] ære fra slægt til slægt,
    så længe solen og månen skinner på jorden.

Hans retfærdige styre vil bringe velsignelse
    som regnen, der væder jorden.
Under hans ledelse vil retfærdigheden vokse sig stærk,
    freden vil herske, så længe månen hersker på nattehimlen.
Hans rige skal strække sig fra hav til hav,
    fra Eufratfloden til verdens ende.
Fjerne nationer vil bøje sig for ham,
    hans fjender falde næsegrus i støvet.
10 Kongerne fra Tarshish og de fjerne lande skal svare ham skat,
    Sabas og Sebas regenter vil komme med deres gaver.
11 Alle konger vil underordne sig ham,
    alle folkeslag vil love ham troskab.

12 Han redder hver fattig, som råber om hjælp
    og fører de hjælpeløses sag.
13 Han har medlidenhed med de svage
    og redder de magtesløse fra overgreb.
14 Han frier dem fra vold og tyranni,
    for i hans øjne har de stor værdi.

15 Kongen længe leve!
    Han belønnes med guld fra Saba.
Folk vil bede for ham uafbrudt
    og velsigne ham dagen lang.
16 Der bliver overflod af korn i landet,
    det bølger hen over bakker og dale.
Frugttræerne skal trives som i Libanons plantager,
    kornet vokse tæt som græsset på marken.
17 Hans navn skal være kendt for evigt,
    så længe solen bliver i sin bane.
Alle folkeslag skal velsignes gennem ham
    og se ham som den, der er velsignet af Gud.

18 Lovet være Herren, Israels Gud,
    for kun han kan gøre sådanne undere.
19 Han er værdig til al vor lovsang for evigt.
    Må hans herlighed fylde al jorden.

Amen, amen.

20 Her slutter Davids, Isajs søns, bønner.[c]

Notas al pie

  1. 72,1 Selv om denne sang ikke direkte citeres i NT, anses den af både jøder og kristne for at være messiansk.
  2. 72,5 Det vil sige Gud. LXX har en anden tekst: „Han skal leve, så længe solen og månen er til.”
  3. 72,20 Bogen med salmer er sikkert redigeret flere gange gennem tiden, og det er uklart, hvornår denne sætning er fra.

New Russian Translation

Psalms 72

Книга 3

Псалом 72

1Псалом Асафа.

Воистину Бог благ к Израилю,

к чистым сердцем!

2А мои ноги едва не поскользнулись,

стопы мои чуть не потеряли опору,

3потому что я позавидовал надменным,

увидев процветание нечестивых.

4Нет им страданий;

они полны здоровья и силы[a].

5Они свободны от тягот человеческих,

и трудностей людских они не знают.

6И поэтому гордость – их ожерелье,

а жестокость – их одеяние.

7Вылезли от тучности глаза их;

их тщеславие не знает границ.

8Слова их полны издевательства и злобы,

и в своей надменности угрожают насилием.

9Открывают уста свои против небес,

и слова[b] их расхаживают по земле.

10Потому к ним же обращается Его народ

и пьет слова их, как воду из полной чаши.

11Они говорят: «Как узнает Бог?

Есть ли знание у Всевышнего?»

12Таковы нечестивые: они всегда беззаботны

и умножают свое богатство.

13Так не напрасно ли я хранил сердце свое в чистоте

и омывал руки свои в невинности?

14Целый день я подвергался мучениям

и был наказываем каждое утро.

15Но если бы я решил, что буду рассуждать так,

то предал бы детей Твоих.

16Когда я пытался все это понять,

то мне это казалось слишком трудным,

17пока я не вошел в святилище Бога

и не понял конца их.

18Истинно, на скользких путях Ты ставишь их

и предаешь их полному разрушению.

19Как неожиданно они истреблены,

погибают от ужаса!

20Как сновидение исчезает при пробуждении,

так Ты, Владыка, восстав, презришь их образ.

21Когда мое сердце наполняла горечь

и терзалась моя душа,

22я был невежествен и ничего не понимал;

как неразумное животное я был пред Тобою.

23И все же я всегда с Тобою:

Ты держишь меня за правую руку;

24Ты руководишь мною Своим советом

и потом к славе поведешь меня.

25Кто есть у меня на небесах, кроме Тебя?

И на земле я ничего, кроме Тебя, не желаю.

26Ослабевает моя плоть и мое сердце,

но Бог – твердыня[c] сердца моего

и часть моя навсегда.

27Те, кто далеки от Тебя, погибнут;

Ты губишь всех, кто неверен Тебе.

28А для меня благо приближаться к Богу;

Владыку Господа я сделал своим убежищем.

Я возвещу о всех делах Твоих.

Notas al pie

  1. 72:4 Или: «Нет им страданий до самой смерти (или: при смерти); они полны силы».
  2. 72:9 Букв.: «язык».
  3. 72:26 Букв.: «скала».