Bibelen på hverdagsdansk

Salme 72

Lovprisning af den ideelle konge

1En sang til Salomon.[a]

Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort,
    lær ham at være retfærdig som dig.
Må han lede dit folk på den rette måde
    og være villig til at hjælpe de hjælpeløse.

Da skal bjergene forkynde fred for folket
    og højene genlyde af retfærdighed.
Da skal han forsvare de svage,
    komme de magtesløse til hjælp
        og uskadeliggøre alle tyrannerne.
Da vil folket give dig[b] ære fra slægt til slægt,
    så længe solen og månen skinner på jorden.

Hans retfærdige styre vil bringe velsignelse
    som regnen, der væder jorden.
Under hans ledelse vil retfærdigheden vokse sig stærk,
    freden vil herske, så længe månen hersker på nattehimlen.
Hans rige skal strække sig fra hav til hav,
    fra Eufratfloden til verdens ende.
Fjerne nationer vil bøje sig for ham,
    hans fjender falde næsegrus i støvet.
10 Kongerne fra Tarshish og de fjerne lande skal svare ham skat,
    Sabas og Sebas regenter vil komme med deres gaver.
11 Alle konger vil underordne sig ham,
    alle folkeslag vil love ham troskab.

12 Han redder hver fattig, som råber om hjælp
    og fører de hjælpeløses sag.
13 Han har medlidenhed med de svage
    og redder de magtesløse fra overgreb.
14 Han frier dem fra vold og tyranni,
    for i hans øjne har de stor værdi.

15 Kongen længe leve!
    Han belønnes med guld fra Saba.
Folk vil bede for ham uafbrudt
    og velsigne ham dagen lang.
16 Der bliver overflod af korn i landet,
    det bølger hen over bakker og dale.
Frugttræerne skal trives som i Libanons plantager,
    kornet vokse tæt som græsset på marken.
17 Hans navn skal være kendt for evigt,
    så længe solen bliver i sin bane.
Alle folkeslag skal velsignes gennem ham
    og se ham som den, der er velsignet af Gud.

18 Lovet være Herren, Israels Gud,
    for kun han kan gøre sådanne undere.
19 Han er værdig til al vor lovsang for evigt.
    Må hans herlighed fylde al jorden.

Amen, amen.

20 Her slutter Davids, Isajs søns, bønner.[c]

Notas al pie

  1. 72,1 Selv om denne sang ikke direkte citeres i NT, anses den af både jøder og kristne for at være messiansk.
  2. 72,5 Det vil sige Gud. LXX har en anden tekst: „Han skal leve, så længe solen og månen er til.”
  3. 72,20 Bogen med salmer er sikkert redigeret flere gange gennem tiden, og det er uklart, hvornår denne sætning er fra.

New International Version - UK

Psalm 72

Psalm 72

Of Solomon.

Endow the king with your justice, O God,
    the royal son with your righteousness.
May he judge your people in righteousness,
    your afflicted ones with justice.

May the mountains bring prosperity to the people,
    the hills the fruit of righteousness.
May he defend the afflicted among the people
    and save the children of the needy;
    may he crush the oppressor.
May he endure[a] as long as the sun,
    as long as the moon, through all generations.
May he be like rain falling on a mown field,
    like showers watering the earth.
In his days may the righteous flourish
    and prosperity abound till the moon is no more.

May he rule from sea to sea
    and from the River[b] to the ends of the earth.
May the desert tribes bow before him
    and his enemies lick the dust.
10 May the kings of Tarshish and of distant shores
    bring tribute to him.
May the kings of Sheba and Seba
    present him with gifts.
11 May all kings bow down to him
    and all nations serve him.

12 For he will deliver the needy who cry out,
    the afflicted who have no one to help.
13 He will take pity on the weak and the needy
    and save the needy from death.
14 He will rescue them from oppression and violence,
    for precious is their blood in his sight.

15 Long may he live!
    May gold from Sheba be given to him.
May people ever pray for him
    and bless him all day long.
16 May corn abound throughout the land;
    on the tops of the hills may it sway.
May the crops flourish like Lebanon
    and thrive[c] like the grass of the field.
17 May his name endure for ever;
    may it continue as long as the sun.

Then all nations will be blessed through him,[d]
    and they will call him blessed.

18 Praise be to the Lord God, the God of Israel,
    who alone does marvellous deeds.
19 Praise be to his glorious name for ever;
    may the whole earth be filled with his glory.
Amen and Amen.

20 This concludes the prayers of David son of Jesse.

Notas al pie

  1. Psalm 72:5 Septuagint; Hebrew You will be feared
  2. Psalm 72:8 That is, the Euphrates
  3. Psalm 72:16 Probable reading of the original Hebrew text; Masoretic Text Lebanon, / from the city
  4. Psalm 72:17 Or will use his name in blessings (see Gen. 48:20)