Bibelen på hverdagsdansk

Salme 72

Lovprisning af den ideelle konge

1En sang til Salomon.[a]

Gud, hjælp kongen at regere, som du ville have gjort,
    lær ham at være retfærdig som dig.
Må han lede dit folk på den rette måde
    og være villig til at hjælpe de hjælpeløse.

Da skal bjergene forkynde fred for folket
    og højene genlyde af retfærdighed.
Da skal han forsvare de svage,
    komme de magtesløse til hjælp
        og uskadeliggøre alle tyrannerne.
Da vil folket give dig[b] ære fra slægt til slægt,
    så længe solen og månen skinner på jorden.

Hans retfærdige styre vil bringe velsignelse
    som regnen, der væder jorden.
Under hans ledelse vil retfærdigheden vokse sig stærk,
    freden vil herske, så længe månen hersker på nattehimlen.
Hans rige skal strække sig fra hav til hav,
    fra Eufratfloden til verdens ende.
Fjerne nationer vil bøje sig for ham,
    hans fjender falde næsegrus i støvet.
10 Kongerne fra Tarshish og de fjerne lande skal svare ham skat,
    Sabas og Sebas regenter vil komme med deres gaver.
11 Alle konger vil underordne sig ham,
    alle folkeslag vil love ham troskab.

12 Han redder hver fattig, som råber om hjælp
    og fører de hjælpeløses sag.
13 Han har medlidenhed med de svage
    og redder de magtesløse fra overgreb.
14 Han frier dem fra vold og tyranni,
    for i hans øjne har de stor værdi.

15 Kongen længe leve!
    Han belønnes med guld fra Saba.
Folk vil bede for ham uafbrudt
    og velsigne ham dagen lang.
16 Der bliver overflod af korn i landet,
    det bølger hen over bakker og dale.
Frugttræerne skal trives som i Libanons plantager,
    kornet vokse tæt som græsset på marken.
17 Hans navn skal være kendt for evigt,
    så længe solen bliver i sin bane.
Alle folkeslag skal velsignes gennem ham
    og se ham som den, der er velsignet af Gud.

18 Lovet være Herren, Israels Gud,
    for kun han kan gøre sådanne undere.
19 Han er værdig til al vor lovsang for evigt.
    Må hans herlighed fylde al jorden.

Amen, amen.

20 Her slutter Davids, Isajs søns, bønner.[c]

Notas al pie

 1. 72,1 Selv om denne sang ikke direkte citeres i NT, anses den af både jøder og kristne for at være messiansk.
 2. 72,5 Det vil sige Gud. LXX har en anden tekst: „Han skal leve, så længe solen og månen er til.”
 3. 72,20 Bogen med salmer er sikkert redigeret flere gange gennem tiden, og det er uklart, hvornår denne sætning er fra.

New American Standard Bible

Psalm 72

The Reign of the Righteous King.

A Psalm of Solomon.

1Give the king Your judgments, O God,
And Your righteousness to the king’s son.
[a]May [b]he judge Your people with righteousness
And [c]Your afflicted with justice.
[d]Let the mountains bring [e]peace to the people,
And the hills, in righteousness.
[f]May he vindicate the [g]afflicted of the people,
Save the children of the needy
And crush the oppressor.

[h]Let them fear You while the sun endures,
And [i]as long as the moon, throughout all generations.
[j]May he come down like rain upon the mown grass,
Like showers that water the earth.
In his days [k]may the righteous flourish,
And abundance of peace till the moon is no more.

May he also rule from sea to sea
And from the River to the ends of the earth.
[l]Let the nomads of the desert bow before him,
And his enemies lick the dust.
10 [m]Let the kings of Tarshish and of the [n]islands bring presents;
The kings of Sheba and Seba offer [o]gifts.
11 [p]And let all kings bow down before him,
All nations serve him.

12 For he will deliver the needy when he cries for help,
The [q]afflicted also, and him who has no helper.
13 He will have compassion on the poor and needy,
And the [r]lives of the needy he will save.
14 He will [s]rescue their [t]life from oppression and violence,
And their blood will be precious in his sight;
15 So may he live, and may the gold of Sheba be given to him;
And let [u]them pray for him continually;
Let [v]them bless him all day long.

16 May there be abundance of grain in the earth on top of the mountains;
Its fruit will wave like the cedars of Lebanon;
And may those from the city flourish like vegetation of the earth.
17 May his name endure forever;
May his name [w]increase [x]as long as the sun shines;
And let men bless themselves by him;
Let all nations call him blessed.

18 Blessed be the Lord God, the God of Israel,
Who alone works wonders.
19 And blessed be His glorious name forever;
And may the whole earth be filled with His glory.
Amen, and Amen.

20 The prayers of David the son of Jesse are ended.

Notas al pie

 1. Psalm 72:2 Or He will judge
 2. Psalm 72:2 Many of the pronouns in this Psalm may be rendered He since the typical reference is to the Messiah
 3. Psalm 72:2 Or Your humble
 4. Psalm 72:3 Or The mountains will bring
 5. Psalm 72:3 Or prosperity
 6. Psalm 72:4 Or He will vindicate
 7. Psalm 72:4 Or humble
 8. Psalm 72:5 Or They will fear
 9. Psalm 72:5 Lit before the moon
 10. Psalm 72:6 Or He will come down
 11. Psalm 72:7 Or the righteous will flourish
 12. Psalm 72:9 Or The nomads...will bow
 13. Psalm 72:10 Or The kings...will bring
 14. Psalm 72:10 Or coastlands
 15. Psalm 72:10 Or tribute
 16. Psalm 72:11 Or All kings will bow down
 17. Psalm 72:12 Or humble
 18. Psalm 72:13 Lit souls
 19. Psalm 72:14 Lit redeem
 20. Psalm 72:14 Lit soul
 21. Psalm 72:15 Lit him
 22. Psalm 72:15 Lit him
 23. Psalm 72:17 Or sprout forth
 24. Psalm 72:17 Lit before the sun