Bibelen på hverdagsdansk

Salme 7

Bøn om hjælp mod fjenderne

1En sang David sang til Herren på grund af benjaminitten Kush.

Min Herre og Gud, jeg stoler på dig,
    red mig fra alle mine forfølgere.
Lad dem ikke sønderrive mig som løver,
    slæbe mig bort, uden at nogen kommer til hjælp.
Herre, hvis jeg havde forbrudt mig,
    hvis jeg virkelig var skyldig,
hvis jeg havde svigtet mine venner
    eller uden grund udplyndret mine fjender,
kunne de med god ret sønderrive mig
    og trampe mig ned i støvet.
Grib ind mod mine fjenders raseri, Herre!
    Giv dem den straf, de fortjener.
Lad folkene samles foran dig.
    Tag plads på din høje trone.
        Det er dig, Herre, der dømmer folkeslagene.
Frikend mig, for jeg er uskyldig.
    Jeg har ikke gjort noget forkert.
10 Herre, gør en ende på de gudløses ondskab,
    men hjælp dem, der er uden skyld.
For du er god og retfærdig, du kender hjertets dyb,
    du vejer vore motiver og inderste tanker.

11 Den almægtige Gud er mit skjold,
    han redder dem, der handler ret.
12 Gud er en retfærdig dommer,
    han dømmer de gudløse dag efter dag.
13 Hvis de ikke omvender sig,
    hvæsser han sværdet og spænder buen.
14 Han affyrer sine dødbringende våben,
    sender de brændende pile af sted.
15 De gudløse undfanger uret,
    er svangre med ondskab og føder løgn.
16 De sætter fælder for andre, men bliver selv fanget.
    De graver faldgruber, men falder selv i dem.
17 Deres onde planer giver bagslag,
    deres rænker rammer dem selv.
18 Jeg priser Herren, for han er god.
    Jeg vil lovsynge den almægtige Gud.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 7

Psalm 7

En oskyldig mans bön om Guds dom

1En klagosång[a] av David, som han sjöng till Herren för benjaminiten Kushs skull.

2Herre, min Gud, till dig tar jag min tillflykt,

rädda mig från mina förföljare, befria mig!

3Låt dem inte riva mig som lejon

och slita mig i stycken utan att någon räddar mig.

4Herre, min Gud, om jag har gjort detta,

om jag har handlat fel,

5om jag har lönat min vän med ont

och plundrat min ovän utan orsak,

6låt då fienden förfölja mig och hinna upp mig,

trampa mitt liv till marken

och lägga min ära i stoftet. Séla

7Herre! Res dig i din vrede,

stå upp mot mina fienders raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som bestämmer domen.

8Samla alla folken runt omkring dig,

regera över dem från höjden!

9Herren är den som dömer folken.

Döm mig, Herre,

efter min rättfärdighet,

efter min integritet.

10Gör slut på de gudlösas ondska,

låt den rättfärdige stå fast!

Den som prövar sinne och känslor[b] är en rättfärdig Gud.

11Gud är min sköld,

han räddar de rättsinniga.

12Gud dömer i rättfärdighet,

Gud ger uttryck för sin vrede varje dag.

13Om någon inte vill vända om,

slipar han sitt svärd,

spänner sin båge,

14gör sitt dödande vapen redo

och tar fram sina brinnande pilar.

15Se, denne är havande med orätt,

han avlar ofärd och föder lögn.

16Han gräver en grop och gör den djup

men faller själv i den grop han grävt.

17Olyckan han planerat kommer över honom själv,

våldet drabbar hans eget huvud.

18Jag vill prisa Herren för hans rättfärdighet.

Jag vill lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Notas al pie

  1. 7:1 Den hebreiska termen förekommer endast här och dess exakta betydelse är inte känd. Bakgrunden till sången är inte heller känd, eftersom benjaminiten Kush inte står omtalad någon annanstans.
  2. 7:10 sinne och känslor, ordagrant hjärtan och njurarna. Hjärtat betraktades som säte för människans medvetna, intellektuella liv, och njurarna (inälvorna) stod för känslorna.