Bibelen på hverdagsdansk

Salme 68

Israels mægtige Gud

1Til korlederen: En lovsang af David.

Når Gud rejser sig,[a] flygter hans fjender,
    alle hans modstandere løber deres vej.
Han driver dem væk,
    som røg drives væk af vinden.
De onde går til grunde
    som voks, der smelter i varmen.

Men de gudfrygtige bliver glade,
    de råber af fryd i Guds nærhed.

Syng lovsange til Gud.
    Ophøj ham, som rider på skyerne.
Hans navn er Jahve,
    fryd jer i hans nærhed.
Gud er som en far for de faderløse,
    han taler de hjælpeløses sag.
        Han regerer fra sin hellige trone.
Han giver de hjemløse et hjem,
    sætter de undertrykte i frihed og gør dem glade.
        Men de genstridige forvises til den golde ørken.

Gud, dengang du gik foran dit folk,
    og de marcherede gennem den udstrakte ørken,
da skælvede jorden af frygt,
    og skyerne kunne ikke holde på regnen.
De rystede for Israels Gud,
    da han viste sin magt i Sinai.
10 Du sendte regn i rigelig mængde,
    du hjalp dit folk, da de var i nød.
11 Du gav dem et sted at bosætte sig,
    du sørgede for de svage i din godhed, Gud.

12 Da hærføreren proklamerede sejren,
    bragte masser af kvinder nyheden videre:
13 „Alle fjendens anførere er flygtet!”
    Så fik kvinderne lov til at fordele byttet.
14 Selv om de var hjemme ved fårefoldene,
    blev de nu smykket med sølv og guld,
        som duen er smykket med glinsende fjer.
15 Da den Almægtige slog kongerne i landet på flugt,
    endte de i en snestorm på Zalmons bjerg.

16 Du strækker dig til himlen, Bashans bjerg,
    du har mange mægtige tinder.
17 Hvorfor er du misundelig på det bjerg,
    som Gud har valgt til sin bolig?
        Dér vil Herren bo for evigt.
18 Da Herren kom fra Sinai til sit hellige sted,
    var han omgivet af tusindvis af stridsvogne.
19 Han steg op til det høje,
    førte frigivne fanger med sig.
Han tog gaver med til folk,
    selv de oprørske gav han et sted at bo.[b]

20 Syng lovsange til Herren hver eneste dag,
    for han bærer vore byrder og redder os.
21 Vor Gud er en frelsende Gud,
    som endog kan redde os fra døden.
22 Men han knuser sine fjenders hoved,
    dem, der vælger at gøre oprør mod ham.
23 Herren siger: „Jeg henter dem ned fra Bashans bjerg,
    jeg trækker dem op fra dybet,
24 så I kan vade rundt i fjendeblod,
    og hundene gnave på deres knogler.”

25 Et festtog går frem i helligt skrud,
    de hylder vor konge og vor Gud.
26 Sangerne går forrest, musikerne bagerst,
    piger med tamburiner danser i midten.
27 Lovsyng Gud i den store forsamling,
    lad alle være med til at prise Herren.
28 Benjamins lille stamme går forrest,
    fulgt af lederne fra Judas stamme,
        og dem fra Zebulon og Naftali.

29 Vis din magt, Gud, din mægtige styrke,
    for vi ved, at du kæmper for dit folk.
30 Når du rejser dig fra dit tempel i Jerusalem,
    må jordens konger bøje sig i hyldest.
31 Dit krigsråb gør egypterne bange,
    selv om de er stærkere end andre nationer.
De bøjer sig dybt og giver dig gaver
    både af guld og sølv,
mens de, der tager kampen op,
    bliver slået og spredt.
32 Egypterne kommer med kostbare gaver,
    kushitterne bøjer sig i ærefrygt for dig, Gud.

33 Lovpris Gud, alle riger på jorden,
    syng lovsange til Herren.
34 Fra ældgammel tid har han redet på skyerne,
    hør blot hans tordnende røst.
35 Giv al ære til Gud, som regerer over Israel
    og har magten i himmelrummet.

36 Ære være Gud i hans helligdom.
    Israels Gud giver styrke til sit folk.
        Al ære og pris til ham.

Notas al pie

  1. 68,2 Eller „Måtte Gud rejse sig”. Denne salme er vanskelig at forstå og fortolke, så mange steder er oversættelsen usikker.
  2. 68,19 Teksten er uklar, men ligger til grund for Ef. 4,8.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 68

1Дирижёру хора. На мотив «Лилии». Песнь Давуда.

Спаси меня, Аллах,
    потому что воды поднялись до шеи моей!
Я погряз в глубоком иле, и нет опоры;
    вошёл в глубокие воды, и потоком накрыло меня.
Устал я, взывая о помощи;
    иссушено моё горло.
Я выплакал глаза свои
    в ожидании моего Бога.
Ненавидящих меня без всякой причины
    стало больше, чем волос на моей голове.
Умножились враги мои,
    несправедливо меня преследующие.
То, чего не отнимал,
    я должен отдать.

Аллах, Ты знаешь глупость мою,
    и грехи мои от Тебя не сокрыты.

Да не смущу я тех, кто надеется на Тебя,
    Владыка Вечный, Повелитель Сил.
Пусть не будут опозорены из-за меня те,
    кто ищет Тебя, Бог Исраила.
Ведь ради Тебя сношу я упрёки,
    и позор покрыл моё лицо.
Изгоем я стал для братьев моих,
    чужим для сыновей матери моей,
10 потому что ревность о доме Твоём снедает меня,
    и оскорбления тех, кто злословит Тебя, пали на меня.
11 Когда я плакал и постился,
    это ставили мне в упрёк.
12 Когда я одевался в рубище,
    я был посмешищем для них.
13 Беседуют обо мне старейшины, сидящие у ворот[a],
    и поют обо мне пьяницы.

14 А я молюсь Тебе, Вечный,
    во время Твоего благоволения.
По Своей великой милости ответь мне, Аллах,
    и в верности Твоей спаси меня.
15 Вытащи меня из тины
    и не дай погрязнуть мне!
Дай избавиться от ненавистников моих,
    от вод глубоких!
16 Да не накроет меня потоком вод,
    и да не поглотит меня глубина,
    и да не сомкнёт надо мной яма пасть свою.
17 Ответь мне, Вечный, потому что благостна милость Твоя;
    по Своей великой милости посмотри на меня.
18 Не скрывай Своего лица от раба Твоего,
    ведь я в беде.
    Поспеши, ответь мне!
19 Приблизься и избавь меня,
    от моих врагов спаси!

20 Ты знаешь, как меня презирают,
    как бесчестят и позорят меня;
    все враги мои пред Тобой.
21 Поругание разбило моё сердце, и я сокрушён.
    Рассчитывал на сострадание, но нет его,
    на утешителей, но не нашёл их.
22 Дали мне в пищу желчь;
    при жажде моей уксусом меня напоили.[b]

23 Пусть их праздничные застолья станут для них ловушкой,
    а священные праздники – западнёй[c].
24 Пусть их глаза померкнут, чтобы они не видели,
    и пусть их спины согнутся навсегда.
25 Пролей на них Своё негодование,
    и пусть пылающий гнев Твой настигнет их.
26 Пусть их жилище будет в запустении;
    пусть никто в шатрах их больше не живёт,
27 потому что они преследуют тех, кого Ты и без того поразил,
    и говорят о страданиях поверженных Тобою.
28 Прибавь грех этот к грехам их,
    и оправдания пусть не найдут они.
29 Пусть будут вычеркнуты они из книги жизни
    и да не будут записаны там вместе с праведниками.

30 Я же угнетён и страдаю.
    Спасение Твоё, Аллах, пусть возвысит меня!

31 Буду славить имя Всевышнего в песне,
    буду превозносить Его с благодарностью.
32 Это будет приятней Вечному, нежели вол,
    приятнее, чем молодой бык с рогами и копытами.
33 Когда увидят угнетённые, обрадуются.
    Ищущие Аллаха, пусть оживут ваши сердца!
34 Вечный слышит нуждающихся
    и узниками Своими не пренебрегает.

35 Да восхвалят Его небеса и земля,
    моря и всё, что живёт в них,
36 потому что Аллах освободит Иерусалим[d]
    и восстановит города Иудеи.
Его народ будет жить там и владеть ими,
37     потомки Его рабов унаследуют их,
    и любящие Его имя будут проживать в них.

Notas al pie

  1. 68:13 Ворота города были центром всей общественной жизни, около них проходили и судебные разбирательства.
  2. 68:22 См. Мат. 27:34, 48; Мк. 15:36; Лк. 23:36; Ин. 19:29.
  3. 68:23 Или: «ловушкой, возмездием и западнёй».
  4. 68:36 Букв.: «Сион».