Bibelen på hverdagsdansk

Salme 65

En takkesang ved høstfesten

1Til korlederen: En lovsang af David.

Zions Gud, vi vil lovprise dig,
    vi vil indfri vore løfter til dig.
Du er en Gud, der hører bøn,
    og vi kommer alle til dig.
Når vi indrømmer vores synd,
    oplever vi din nådige tilgivelse.
Lykkelige er de, du lader leve i din nærhed.
    Vi jubler over alt det gode, du giver os.

Du er vores frelser, Gud,
    du redder os ved dine mægtige undere.
Du kan give håb til alle og enhver,
    hvor de end bor i den vide verden.

Du er den almægtige Gud.
    Du formede de enorme bjerge,
du dæmper bølgernes brusen
    og standser nationernes oprør.
Alle folkeslag forundres over dine vældige gerninger,
    du bliver lovprist både i øst og i vest.
10 Du vander jorden og gør den frugtbar,
    du fylder floderne med enorme vandmasser.
Du sørger for væde til jorden,
    så der bliver en god høst.
11 Du sender regn til de pløjede marker,
    så furerne fyldes med vand.
Du blødgør jorden med regn
    og giver grobund for den sæd, der er sået.
12 Når høsten er omme, er laderne fulde,
    din velsignelse betyder overflod.
13 Græsgangene i ødemarken glinser af væde,
    bakkerne blomstrer af fryd.
14 Fårene flokkes på de frodige enge,
    dalene klædes i korn.
Hele dit skaberværk synger af glæde.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 65

Psalm 65

Lovsång till Guds godhet

1För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Gud, i stillhet lovprisas du i Sion,

till dig uppfylls löftet.

3Du hör bön,

till dig kommer alla människor.

4Mina syndiga ord är mig övermäktiga.

Du försonar våra överträdelser.

5Lycklig är den som du har utvalt

till att komma nära dig och bo i dina förgårdar.

Vi fylls av det goda från ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6Med väldiga gärningar svarar du oss i rättfärdighet,

Gud, du vår räddare,

du som är en tillflykt för hela jorden och de avlägsna haven,

7du som befäster bergen med makt,

rustad med styrka,

8du som stillar havens och vågornas brus

och folkens larm.

9De som bor långt bort fruktar för dina tecken.

Från öster till väster framkallar du jubel.

10Du tar hand om jorden och vattnar den,

du gör den bördig, rik.

Guds flod är full av vatten.

Du förbereder sådden,

för så har du ordnat det.

11Du vattnar fårorna, jämnar de upplöjda fälten,

låter regnskurar mjuka upp jorden,

och du välsignar dess växt.

12Du kröner året med det goda,

och dina vagnar fylls av överflöd.

13Betesmarkerna i ödemarken grönskar,

höjderna klär sig i glädjerop.

14Ängarna fylls av fårhjordar,

och dalarna täcks av säd.

Man sjunger och ropar av glädje.