Bibelen på hverdagsdansk

Salme 60

Løfte i en opløsningstid

11-2 Til korlederen: En sang af David i anledning af, at han havde besejret de aramæiske hære fra Naharajim og Zoba, og af, at Joab havde slået 12.000 edomitter i Saltdalen. Sangen er gavnlig til belæring og synges til melodien „Pagtens lilje.”

Hvorfor har du forkastet os, Gud?
Du har straffet os, fordi du var vred på os.
    Men se i nåde til os og hjælp os.
Det var, som blev vi ramt af et jordskælv,
    det føltes, som vores verden brød sammen.
Du har været hård mod dit folk,
    vi ravede omkring, som var vi fulde.
Men du kalder på de gudfrygtige,
    så de kan komme til dig og blive reddet.

Hør min bøn og gør brug af din magt,
    så dit elskede folk kan blive reddet.

Gud talte jo fra sin helligdom:
„Med glæde vil jeg udstykke Sikem,
    jeg vil udmåle Sukkots dal.
Gilead tilhører mig,
    Manasse er min ejendom.
Kongerne kommer fra Juda,
    og dygtige krigere fra Efraim.
10 Moabitterne skal tjene mig,
    og edomitterne være mine slaver.
        Jeg vinder sejr over filistrene.”

11 Hvem tager med os til den befæstede by?
    Hvem vil gå med os mod Edom?
12 Herre, har du forkastet os?
    Hvorfor drager du ikke med os i krig?
13 Hjælp os dog mod vore fjender,
    for menneskers hjælp er intet værd.
14 Med Guds hjælp vinder vi sejr,
    for du kan trampe vore fjender ned.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 60

Psalmul 60

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam[a] al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim[b] şi cu arameii din Ţoba[c] şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.

Dumnezeule, ne-ai respins, te-ai dezlănţuit împotriva noastră,
    te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
Ai zguduit ţara şi ai despicat-o.
    Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele;
    ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.

Pentru cei ce se tem de Tine însă
    ai ridicat un steag, sub care să se strângă[d] împotriva arcului[e].Sela
Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[f]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot.
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu.
Moab este vasul în care Mă spăl.
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule?
    Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom creşte în putere
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!

Notas al pie

  1. Psalmii 60:1 Titlu. Vezi Ps. 16
  2. Psalmii 60:1 Titlu. Sau: Aram al celor două râuri, localizat în NV Mesopotamiei
  3. Psalmii 60:1 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.
  4. Psalmii 60:4 O imagine luată de pe câmpul de luptă, o imagine a regrupării trupelor împrăştiate pentru a putea respinge atacul
  5. Psalmii 60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)
  6. Psalmii 60:6 Sau: din Lăcaşul Său