Bibelen på hverdagsdansk

Salme 54

Bøn om hjælp mod fjenden

11-2 Til korlederen: En visdomssang af David, dengang folkene fra Zif kom og fortalte Saul, at David skjulte sig hos dem. Synges til akkompagnement af strengeinstrumenter.

Kom mig til hjælp, almægtige Gud,
    jeg ved, du har magt til at redde mig.
Hør min bøn, oh, Gud,
    og lyt til mine ord.
Fremmede folkeslag rejser sig imod mig,
    voldsmænd vil mig til livs,
        de regner slet ikke med dig.
Men du er min redning, Gud,
    du er den, der holder mig i live.
Lad fjenderne blive straffet for deres ondskab.
    Gør det af med dem, Herre,
        for du er trofast imod mig.
Så vil jeg ofre til dig med glæde,
    jeg vil lovprise dig, Gud, for du er god.
Du udfrier mig fra alle mine problemer,
    og jeg ser mine fjender blive besejret.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 54

Psalm 54

En bön om räddning från fienden

1För körledaren, till stränginstrument. Maskil. Av David 2när männen från Sif kom och talade om för Saul att David gömde sig hos dem.

3Gud, rädda mig genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din makt!

4Hör min bön, Gud,

lyssna till mina ord!

5Främlingar anfaller mig,

våldsmän är ute efter mitt liv,

män som inte bryr sig om Gud. Séla

6Men Gud är min hjälpare.

Herren är mitt stöd.

7Låt mina motståndares ondska komma över dem själva,

förgör dem i din trofasthet.

8Jag vill komma med mina frivilliga offer till dig.

Jag vill prisa ditt namn, Herre, för det är gott.

9Han har befriat mig ur all min nöd

och jag har fått se mina fiender besegrade.