Bibelen på hverdagsdansk

Salme 51

Bøn om tilgivelse

11-2 Til korlederen: En sang af David, efter at profeten Natan havde konfronteret ham med hans affære med Batsheba.

Vær mig nådig, oh, Gud, og tilgiv mig,
    for du er barmhjertig og trofast.
Forbarm dig over mig og tilgiv min synd,
    så jeg kan begynde på en frisk.
Jeg ved, at jeg har handlet forkert,
    min synd plager mig dag og nat.
Det er først og fremmest dig, jeg har syndet imod,
    det er dine bud, jeg har overtrådt.
Du anklager mig med rette,
    din dom er retfærdig.
Jeg har været en synder fra fødslen af,
    været skyldig, siden jeg blev undfanget.
Du ønsker at se et oprigtigt hjerte,
    du længes efter at lære mig visdom.
Stænk vand på mig og rens mig fra min skyld,
    så jeg bliver ren som nyfalden sne.
10 Jeg føler mig knust på grund af din straf,
    men jeg ser frem til at blive glad igen.
11 Bliv ikke ved at stirre på min synd,
    men tilgiv mig og udslet min skyld.
12 Giv mig et rent hjerte, oh, Gud,
    og skab en ny ånd i mit indre.
13 Skub mig ikke væk fra din nærhed,
    tag ikke din Helligånd[a] fra mig.
14 Lad mig igen glædes over din frelse,
    og giv mig et lydigt hjerte.
15 Så vil jeg lære syndere dine bud,
    så de omvender sig til dig.
16 Lad mig ikke dø, selv om jeg er skyldig i drab,
    men frels mig, så jeg kan synge om din tilgivelse.
17 Giv mig noget godt at fortælle om,
    så jeg kan lovprise dig og give dig ære.
18 Du er ikke interesseret i slagtofre,
    mine brændofre formilder dig ikke.
19 Det offer, du ønsker, er en ydmyg ånd,
    du længes efter at se et angrende hjerte.

20 Se også i nåde til Zion.
    Genopbyg Jerusalems mure.
21 Derefter kan du glæde dig over vore ofre,
    både brændofre og helofre.
        Vi vil ofre vore tyre på dit alter.

Notas al pie

  1. 51,13 Eller: din hellige ånd

Swedish Contemporary Bible

Psalms 51

Psalm 51

Ångerpsalm; en vädjan om nåd, förlåtelse och rening

1För körledaren. En psalm av David 2när profeten Natan kom till honom efter att han varit tillsammans med Batseba.

3Förbarma dig, Gud, i din nåd,

ta bort mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

4Rena mig från min överträdelse,

gör mig ren från all min synd.

5Jag känner mina överträdelser,

min synd är alltid inför mig.

6Det är mot dig, och endast mot dig, jag har syndat

och gjort det som är ont i dina ögon.

Du visar dig vara rättfärdig när du talar

och rättvis när du dömer.

7Jag är född i synd,

i synd formades jag i min mors livmoder.

8Du har behag till sanning i mitt inre,

så lär mig vishet i mitt innersta[a].

9Rena mig med isop, så att jag blir ren igen.

Tvätta mig, så att jag blir vitare än snö.

10Låt mig få höra glädje och fröjd,

låt den[b] du har krossat få jubla.

11Göm ditt ansikte för mina synder,

och ta bort alla mina överträdelser.

12Skapa[c] i mig ett rent hjärta, Gud,

ge mig på nytt ett stadigt sinne.

13Förskjut mig inte ur din närhet

och ta inte din heliga Ande ifrån mig.

14Låt mig på nytt få glädjas över din frälsning,

stöd mig och ge mig ett villigt sinne.

15Då ska jag undervisa syndare om dina vägar,

och de ska vända om till dig.

16Rädda mig från blodskuld, Gud, min frälsnings Gud,

Då ska jag lovsjunga din rättfärdighet.

17Herre, öppna min mun,

jag vill sjunga ditt lov.

18Slaktoffer behagar dig inte

om jag skulle ge dig sådana,

och brännoffer bryr du dig inte om.

19Offret till Gud är en förkrossad ande,

och den som i sitt inre är förkrossad och bedrövad

föraktar du inte, Gud.

20Låt det i din godhet gå väl för Sion,

och bygg upp Jerusalems murar.

21Då kommer du att glädjas över rättfärdiga offer,

brännoffer och heloffer,

och tjurar ska offras på ditt altare.

Notas al pie

  1. 51:8 Grundtextens innebörd är osäker; det stängda skulle vara en mer ordagrann översättning.
  2. 51:10 Ordagrant: de ben; ben (skelett) stod ofta för människans kropp eller person.
  3. 51:12 Skapa är samma verb som används t.ex. i 1 Mos 1:1 och som bara kan ha Gud som subjekt; innebörden anses ofta vara skapelse ur intet, i detta fall ber alltså psalmisten om ett totalt nytt hjärta (sinne).