Bibelen på hverdagsdansk

Salme 51

Bøn om tilgivelse

11-2 Til korlederen: En sang af David, efter at profeten Natan havde konfronteret ham med hans affære med Batsheba.

Vær mig nådig, oh, Gud, og tilgiv mig,
    for du er barmhjertig og trofast.
Forbarm dig over mig og tilgiv min synd,
    så jeg kan begynde på en frisk.
Jeg ved, at jeg har handlet forkert,
    min synd plager mig dag og nat.
Det er først og fremmest dig, jeg har syndet imod,
    det er dine bud, jeg har overtrådt.
Du anklager mig med rette,
    din dom er retfærdig.
Jeg har været en synder fra fødslen af,
    været skyldig, siden jeg blev undfanget.
Du ønsker at se et oprigtigt hjerte,
    du længes efter at lære mig visdom.
Stænk vand på mig og rens mig fra min skyld,
    så jeg bliver ren som nyfalden sne.
10 Jeg føler mig knust på grund af din straf,
    men jeg ser frem til at blive glad igen.
11 Bliv ikke ved at stirre på min synd,
    men tilgiv mig og udslet min skyld.
12 Giv mig et rent hjerte, oh, Gud,
    og skab en ny ånd i mit indre.
13 Skub mig ikke væk fra din nærhed,
    tag ikke din Helligånd[a] fra mig.
14 Lad mig igen glædes over din frelse,
    og giv mig et lydigt hjerte.
15 Så vil jeg lære syndere dine bud,
    så de omvender sig til dig.
16 Lad mig ikke dø, selv om jeg er skyldig i drab,
    men frels mig, så jeg kan synge om din tilgivelse.
17 Giv mig noget godt at fortælle om,
    så jeg kan lovprise dig og give dig ære.
18 Du er ikke interesseret i slagtofre,
    mine brændofre formilder dig ikke.
19 Det offer, du ønsker, er en ydmyg ånd,
    du længes efter at se et angrende hjerte.

20 Se også i nåde til Zion.
    Genopbyg Jerusalems mure.
21 Derefter kan du glæde dig over vore ofre,
    både brændofre og helofre.
        Vi vil ofre vore tyre på dit alter.

Notas al pie

  1. 51,13 Eller: din hellige ånd

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 51

Psalmul 51

Pentru dirijor. Un psalm al lui David compus pe vremea când profetul Natan a venit la el, după ce păcătuise cu Batşeba.

Ai milă de mine, Dumnezeule, după îndurarea Ta!
    În bunăvoinţa Ta cea mare, şterge nelegiuirile mele!
Spală-mă de vina mea
    şi curăţeşte-mă de păcatul meu!

Căci îmi cunosc nelegiuirile
    şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea.
Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit
    şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta,
aşa că Tu eşti găsit drept când vorbeşti
    şi eşti fără pată când judeci.
Iată că sunt născut în nelegiuire,
    în păcat m-a zămislit mama mea.
Tu doreşti ca adevărul să fie în adâncurile fiinţei;[a]
    fă-mi deci cunoscută înţelepciunea înăuntrul meu.[b]

Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat,
    spală-mă şi voi fi mai alb decât zăpada.
Fă-mă să aud veselie şi bucurie,
    iar oasele pe care Tu le-ai zdrobit se vor veseli.
Ascunde-Ţi faţa de păcatele mele,
    şterge toate nelegiuirile mele!

10 Zideşte[c] în mine o inimă curată, Dumnezeule,
    şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!
11 Nu mă izgoni din prezenţa Ta
    şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!
12 Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale;
    sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!

13 Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,
    şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat,
    Dumnezeul mântuirii mele,
        şi limba mea va cânta dreptatea Ta!
15 Stăpâne, deschide-mi buzele,
    iar gura mea va vesti lauda Ta!
16 Dacă Ţi-ar fi plăcut jertfele, Ţi-aş fi adus,
    dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot.
17 Jertfa plăcută lui Dumnezeu[d] este un duh zdrobit;
    Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă frântă şi mâhnită.

18 În bunăvoinţa Ta, fă bine Sionului
    şi construieşte zidurile Ierusalimului!
19 Atunci te vei bucura de jertfe potrivite,
    arderi de tot întregi;
        atunci se vor aduce viţei pe altarul Tău.

Notas al pie

  1. Psalmii 51:6 Sensul frazei în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 51:6 Sau: Tu ai dorit … / mi-ai făcut
  3. Psalmii 51:10 În ebraică este folosit verbul a crea, din Gen. 1:1
  4. Psalmii 51:17 Sau: Jertfa mea, Dumnezeule