Bibelen på hverdagsdansk

Salme 51

Bøn om tilgivelse

11-2 Til korlederen: En sang af David, efter at profeten Natan havde konfronteret ham med hans affære med Batsheba.

Vær mig nådig, oh, Gud, og tilgiv mig,
    for du er barmhjertig og trofast.
Forbarm dig over mig og tilgiv min synd,
    så jeg kan begynde på en frisk.
Jeg ved, at jeg har handlet forkert,
    min synd plager mig dag og nat.
Det er først og fremmest dig, jeg har syndet imod,
    det er dine bud, jeg har overtrådt.
Du anklager mig med rette,
    din dom er retfærdig.
Jeg har været en synder fra fødslen af,
    været skyldig, siden jeg blev undfanget.
Du ønsker at se et oprigtigt hjerte,
    du længes efter at lære mig visdom.
Stænk vand på mig og rens mig fra min skyld,
    så jeg bliver ren som nyfalden sne.
10 Jeg føler mig knust på grund af din straf,
    men jeg ser frem til at blive glad igen.
11 Bliv ikke ved at stirre på min synd,
    men tilgiv mig og udslet min skyld.
12 Giv mig et rent hjerte, oh, Gud,
    og skab en ny ånd i mit indre.
13 Skub mig ikke væk fra din nærhed,
    tag ikke din Helligånd[a] fra mig.
14 Lad mig igen glædes over din frelse,
    og giv mig et lydigt hjerte.
15 Så vil jeg lære syndere dine bud,
    så de omvender sig til dig.
16 Lad mig ikke dø, selv om jeg er skyldig i drab,
    men frels mig, så jeg kan synge om din tilgivelse.
17 Giv mig noget godt at fortælle om,
    så jeg kan lovprise dig og give dig ære.
18 Du er ikke interesseret i slagtofre,
    mine brændofre formilder dig ikke.
19 Det offer, du ønsker, er en ydmyg ånd,
    du længes efter at se et angrende hjerte.

20 Se også i nåde til Zion.
    Genopbyg Jerusalems mure.
21 Derefter kan du glæde dig over vore ofre,
    både brændofre og helofre.
        Vi vil ofre vore tyre på dit alter.

Notas al pie

  1. 51,13 Eller: din hellige ånd

New International Version - UK

Psalm 51

Psalm 51[a]

For the director of music. A psalm of David. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

Have mercy on me, O God,
    according to your unfailing love;
according to your great compassion
    blot out my transgressions.
Wash away all my iniquity
    and cleanse me from my sin.

For I know my transgressions,
    and my sin is always before me.
Against you, you only, have I sinned
    and done what is evil in your sight;
so you are right in your verdict
    and justified when you judge.
Surely I was sinful at birth,
    sinful from the time my mother conceived me.
Yet you desired faithfulness even in the womb;
    you taught me wisdom in that secret place.

Cleanse me with hyssop, and I shall be clean;
    wash me, and I shall be whiter than snow.
Let me hear joy and gladness;
    let the bones you have crushed rejoice.
Hide your face from my sins
    and blot out all my iniquity.

10 Create in me a pure heart, O God,
    and renew a steadfast spirit within me.
11 Do not cast me from your presence
    or take your Holy Spirit from me.
12 Restore to me the joy of your salvation
    and grant me a willing spirit, to sustain me.

13 Then I will teach transgressors your ways,
    so that sinners will turn back to you.
14 Deliver me from the guilt of bloodshed, O God,
    you who are God my Saviour,
    and my tongue will sing of your righteousness.
15 Open my lips, Lord,
    and my mouth will declare your praise.
16 You do not delight in sacrifice, or I would bring it;
    you do not take pleasure in burnt offerings.
17 My sacrifice, O God, is[b] a broken spirit;
    a broken and contrite heart
    you, God, will not despise.

18 May it please you to prosper Zion,
    to build up the walls of Jerusalem.
19 Then you will delight in the sacrifices of the righteous,
    in burnt offerings offered whole;
    then bulls will be offered on your altar.

Notas al pie

  1. Psalm 51:1 In Hebrew texts 51:1-19 is numbered 51:3-21.
  2. Psalm 51:17 Or The sacrifices of God are