Bibelen på hverdagsdansk

Salme 49

Rigdom set i dødens perspektiv

1Til korlederen: En sang af Koras slægt.

Hør her, alle folkeslag,
    lyt til mig, alle folk på jorden,
        høj og lav, rig og fattig.
Jeg taler med visdom,
    og mine tanker er fulde af indsigt.
Jeg har lyttet til mange ordsprog
    og giver min indsigt videre med sang og musik.

Jeg har intet at frygte i vanskelige tider,
    selv om bedragere omringer mig på alle sider.
De stoler på deres rigdom,
    praler af alt det, de ejer.
Men ingen kan betale sig fra at skulle dø,
    for Gud bestemmer, hvornår livet er slut.
Gud har sat prisen så højt,
    at den slags aldrig kan lade sig gøre.
10 Ellers kunne den rige jo leve evigt
    og aldrig opleve død og grav.
11 Alle ved, at selv vise folk dør.
    De ender i graven akkurat som tåberne
        og efterlader deres rigdom til andre.
12 Selv om de er kendt og ejer både gods og guld,
    bliver graven deres hjem til slut,
        og de vender aldrig tilbage derfra.
13 Selv de rige lever ikke evigt.
    De dør ligesom dyrene og forsvinder.
14 Sådan går det med de selvsikre,
    dem, der tror, de kan klare alt.
15 Som får bliver de gennet ned i dødsriget.
    Det er døden, der driver dem af sted.
Næste morgen går mennesker hen over deres grav,
    mens de selv rådner op i deres nye bolig.
16 Men Gud har magt til at redde mit liv,
    han kan rive mig ud af dødens kløer.

17 Derfor skal du ikke blive modløs,
    hvis nogle bliver styrtende rige,
18 for i døden tager de intet med sig,
    deres velstand må de lade tilbage.
19 Om end de er selvsikre hele livet,
    og folk berømmer dem for deres succes,
20 så ender de dog hos deres forfædre
    og ser aldrig dagens lys igen.
21 De, der stoler på deres rigdom, er uden forstand,
    for det går dem som dyrene, de skal alle dø.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 49

Psalmul 49

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Popoare, ascultaţi lucrul acesta!
    Locuitori ai lumii, luaţi aminte,
slabi şi puternici,
    bogaţi şi săraci împreună!
Gura mea va vorbi cu înţelepciune,
    iar gândurile inimii mele vor fi iscusite.
Îmi voi pleca urechea la proverbe,
    îmi voi începe ghicitoarea în sunet de liră.

De ce să mă tem în zilele rele,
    când mă împresoară răutatea înşelătorilor mei,
a celor ce se încred în averile lor
    şi se laudă cu mulţimea bogăţiilor lor?
Nimeni nu poate răscumpăra viaţa semenului său,
    nici nu-I poate da lui Dumnezeu preţul răscumpărării lui.
Preţul răscumpărării pentru viaţa lui este atât de mare,
    încât nu va putea plăti niciodată,
ca să trăiască veşnic
    şi să nu vadă groapa.

10 Se vede că şi înţelepţii mor,
    şi cel fără minte şi bruta pier împreună,
        părăsindu-şi averile în folosul altora.
11 Totuşi îşi imaginează că-şi vor stăpâni casele pe vecie[a]
    şi că locuinţele lor vor dăinui din neam în neam;
        de aceea şi-au numit proprietăţile după înseşi numele lor.[b]
12 Însă omul bogat nu dăinuie;
    el se aseamănă cu vitele pentru tăiere.[c]
13 Aceasta este soarta celor ce se încred în ei[d]
    şi a celor ce-i urmează, care le încuviinţează vorbele.
14 Sunt sortiţi Locuinţei Morţilor ca nişte oi;
    moartea îi va paşte.
Cei drepţi vor stăpâni peste ei dimineaţa.
    Chipul lor se va veşteji în Locuinţa Morţilor,
        departe de locuinţa lor.
15 Dar Dumnezeu îmi va răscumpăra sufletul din Locuinţa Morţilor,
    căci El mă va lua sub ocrotirea Lui.Sela
16 Nu te îngrijora când se îmbogăţeşte cineva,
    când sporeşte bogăţia casei lui,
17 căci nu ia nimic cu el la moartea sa;
    bogăţia lui nu se coboară după el.
18 Chiar dacă sufletul lui a fost fericit în viaţă,
    chiar dacă s-a lăudat cu bucuriile de care şi-a făcut parte,
19 tot va merge la neamul părinţilor lui,
    care nu vor mai vedea lumina vreodată.

20 Omul bogat şi fără pricepere
    se aseamănă cu vitele pentru tăiere.

Notas al pie

  1. Psalmii 49:11 Sensul versului în ebraică este nesigur
  2. Psalmii 49:11 TM; LXX, Siriacă: Mormintele le vor rămâne case pe vecie / şi locuinţe – din neam în neam / cu toate că şi-au dat numele proprietăţilor lor.
  3. Psalmii 49:12 TM; LXX, Siriacă redau acest verset identic cu v. 20
  4. Psalmii 49:13 Sau: în ei înşişi