Bibelen på hverdagsdansk

Salme 44

Bøn efter et nederlag i krigen

1Til korlederen: En visdomssang af Koras slægt.

Gud, vi har hørt om de mange undere,
    du gjorde for vore forfædre i gamle dage.
Du drev Kana’ans folk bort
    og lod dit folk bosætte sig i deres land.
De indtog ikke landet i egen kraft,
    men du var med dem og hjalp dem.
Du er vor Konge og Gud.
    Giv fortsat sejr til dit folk.
Med din hjælp får vi fjenderne under fod,
    i dit navn besejrer vi vore modstandere.
Vi stoler ikke på bue og sværd,
    for det er dig, der giver os sejr over fjenderne.
Vi er stolte af at tilhøre dig, Gud,
    vi vil prise dit navn for evigt.

10 Hvordan kan det så være, at vi tabte slaget?
    Hvorfor var du ikke med os i krigen?
        Hvorfor har du forkastet os?
11 Du tillod fjenden at drive os på flugt.
    De plyndrede hele vores hær.
12 Du udleverede os som får, der skal slagtes.
    Du spredte os rundt blandt fremmede folk.
13 Du solgte os for en slik,
    regnede os ikke for noget.
14 Vi blev til grin for nabofolkene,
    de spotter og håner os.
15 Selv fjerne folkeslag ler ad os
    og ser på os med foragt.
16 Vi føler os totalt ydmyget,
    overvældet af skam.
17 Vore fjender ser ned på os
    og udslynger hån og spot.
18 Hvordan kunne det ske, Gud?
Vi har da ikke svigtet dig
    eller overtrådt den pagt, du oprettede med os.
19 Vi har ikke været utro imod dig,
    men har adlydt de bud, du gav os.
20 Og dog blev vores by lagt i ruiner,
    du sendte mørke og død over os.
21 Hvis vi var holdt op med at tilbede dig, Gud,
    og havde dyrket afguder i stedet,
22 ville du da ikke vide besked?
    Du kender jo vore inderste tanker.
23 Men på trods af, at vi tilhører dig,
    er vi i livsfare hver eneste dag.
        Vi er som får, der er på vej til slagtning.
24 Vågn op, Herre, hvorfor sover du?
    Rejs dig, forkast os ikke længere!
25 Hvorfor ser du den anden vej
    og ignorerer vores nød og sorg?
26 Vi ligger med ansigtet i støvet,
    vore kroppe klæber til jorden.
27 Grib ind, Herre, kom os til hjælp!
    Red os i din trofasthed og nåde.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 44

Psalmul 44

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un maschil[a].

Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre,
    părinţii noştri ne-au povestit
despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor,
    în vremuri străvechi;
am auzit cum Tu, prin braţul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei,
    ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.
Nu prin sabia lor au moştenit ţara,
    nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta, braţul Tău,
    lumina feţei Tale, fiindcă îi iubeai.

Dumnezeule, Tu eşti împăratul meu!
    Porunceşte dar izbăvirea[b] lui Iacov!
Cu Tine ne doborâm duşmanii,
    cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.
Nu mă încred în arcul meu,
    sabia mea nu mă izbăveşte,
ci Tu ne vei izbăvi de duşmanii noştri,
    iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de ruşine!
Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu,
    Numele Tău îl slăvim pe vecie.Sela
Totuşi, Tu ne-ai respins şi ne-ai umilit,
    nu mai ieşi cu oştile noastre.
10 Tu ai făcut să ne retragem dinaintea duşmanului,
    astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.
11 Ne dai ca pe nişte oi la tăiere,
    ne împrăştii printre neamuri.
12 Îţi vinzi poporul pe un preţ de nimic
    şi nu câştigi nimic prin vânzarea lui.

13 Ne faci de batjocura vecinilor noştri,
    de ocara şi de dispreţul celor ce ne înconjoară.
14 Ne faci de pomină printre neamuri,
    pricină de clătinare din cap printre popoare.
15 Toată ziua ocara îmi stă înainte
    şi ruşinea îmi acoperă faţa,
16 la glasul batjocoritorului şi al blasfemiatorului,
    la vederea duşmanului şi a răzbunătorului.

17 Toate acestea au venit asupra noastră, dar[c] noi nu Te-am uitat
    şi nu am încălcat legământul Tău.
18 Inima noastră nu Ţi-a întors spatele
    şi paşii noştri nu s-au îndepărtat de calea Ta.
19 Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al şacalilor
    şi ne-ai acoperit cu beznă.

20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru
    şi ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,
21 n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta?
    Doar El cunoaşte toate tainele inimii.
22 Totuşi, din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua,
    suntem consideraţi ca nişte oi pentru tăiere.

23 Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne?
    Trezeşte-Te, nu ne lepăda pe vecie!
24 De ce Îţi ascunzi faţa,
    de ce ne uiţi umilinţa şi necazul?
25 Sufletul nostru este doborât în ţărână,
    pântecele ne este lipit de pământ!
26 Ridică-Te şi vino în ajutorul nostru!
    Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 44:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care porunceşti izbăvirea
  3. Psalmii 44:17 Sau: deşi