Bibelen på hverdagsdansk

Salme 43

1Gud, tag dig af min sag,[a]
    red mig fra ugudelige mennesker.
        Frels mig fra falske og onde folk.
For du er min tilflugt, Gud!
    Hvorfor har du forkastet mig?
        Hvorfor skal jeg plages af mine fjender?
Send dit lys og din sandhed,
    så de kan lede mig frem
og føre mig til din bolig,
    til Zions hellige bjerg.
Så vil jeg gå hen til dit alter, Gud,
    du, som fylder mig med glæde,
og dér vil jeg takke dig med harpespil.
    Oh, Gud, min Gud!
Jeg siger til mig selv:
„Vær ikke mismodig og nedtrykt.
    Vent tålmodigt på, at Gud griber ind.”
Når Gud har reddet mig,
    vil jeg synge en takkesang til ham.

Notas al pie

  1. 43,1 Denne sang har ingen overskrift og har oprindeligt været en del af den foregående sang.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 43

Psalmul 43

Fă-mi dreptate, Dumnezeule,
    apără-mi pricina în faţa unui neam necredincios!
        Scapă-mă de omul înşelător şi nedrept!
Tu eşti Dumnezeu, eşti adăpostul meu!
    De ce mă alungi?
De ce trebuie să umblu întristat,
    asuprit de duşman?
Trimite-Ţi lumina şi adevărul,
    ca să mă călăuzească,
să mă conducă la muntele Tău cel sfânt
    şi la locuinţa Ta!
Să ajung la altarul lui Dumnezeu,
    la Dumnezeul nespusei mele bucurii!
Te voi lăuda din liră,
    Dumnezeule, Dumnezeul meu!

Suflete al meu, de ce te mâhneşti,
    şi de ce gemi înăuntrul meu?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda,
    pe El, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu[a]!

Notas al pie

  1. Psalmii 43:5 Vezi nota de la Ps. 42:5, 6