Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 41:1-57

Josef tyder Faraos drømme

1To år senere drømte Farao en nat, at han stod på Nilens bred. 2Pludselig kom der syv smukke og fede køer op af floden og gav sig til at græsse på flodbredden. 3Derefter kom der endnu syv køer op af floden, men de var grimme og magre. De stillede sig ved siden af de syv første køer på flodbredden, 4og de syv grimme og magre køer åd de syv smukke og fede køer. I samme øjeblik vågnede Farao.

5Lidt efter faldt han igen i søvn og havde en anden drøm. Denne gang så han syv fulde og modne aks vokse frem på et og samme strå. 6Pludselig voksede der syv aks mere frem på strået, men de var tynde og helt indtørrede af østenvinden. 7De visne aks opslugte de fulde aks. Da vågnede Farao og blev klar over, at han havde drømt noget betydningsfuldt.

8Drømmene bekymrede ham, så om morgenen sendte han bud efter alle Egyptens vise mænd og drømmetydere og fortalte dem, hvad han havde drømt. Men ingen af dem kunne tyde drømmene for ham. 9Da tog mundskænken ordet: „Jeg er kommet i tanker om noget, der skete for længe siden,” sagde han til Farao. 10„Dengang du var vred på hofbageren og mig og kastede os i fængsel, 11da skete det en nat, at både bageren og jeg havde en drøm, og begge drømme havde en betydning. 12I fængslet var der en ung hebræisk slave, som arbejdede for livvagtens øverstbefalende. Ham fortalte vi vores drømme, og han tydede dem for os. 13Og det gik nøjagtig, som han sagde: Jeg fik mit gamle job tilbage, og hofbageren blev henrettet.”

14Farao sendte straks bud efter Josef. Han blev hurtigt taget ud af fængslet, blev barberet og fik pænt tøj på. Så blev han ført frem for Farao. 15„I nat havde jeg en drøm,” begyndte Farao. „Ingen af de her mænd kan tyde den, men jeg har hørt, at du kun behøver at høre en drøm, så kan du tyde den.”

16„Jeg kan ikke tyde drømme,” svarede Josef, „men Gud vil åbenbare for Farao, hvad drømmen betyder.”

17Så fortalte Farao ham sin drøm. „Jeg stod ved Nilens bred,” sagde han. 18„Pludselig så jeg syv fede og velplejede køer stige op af floden, og de begyndte straks at græsse på bredden. 19Bagefter steg der syv magre og forsømte køer op af floden, de var så radmagre, at jeg aldrig har set noget lignende i hele Egypten. 20Og de magre og grimme køer åd de syv fede køer, 21men da de havde ædt dem, var de stadig lige magre. Så vågnede jeg.”

22„Lidt senere havde jeg endnu en drøm,” fortsatte Farao. „Denne gang så jeg syv fulde og modne aks på et og samme strå. 23Men lidt efter skød der syv tynde og visne aks frem på strået, helt udtørrede af østenvinden. 24Og de visne aks opslugte de fulde aks. Jeg har fortalt de to drømme til drømmetyderne, men ingen af dem kunne tyde dem for mig.”

25„Begge drømme betyder det samme,” sagde Josef. „Gennem dem har Gud ladet Farao vide, hvad der vil ske i den nærmeste fremtid. 26De syv fede køer og de syv fulde aks svarer til hinanden. De betyder syv gode år. 27De syv magre køer og de syv visne aks svarer ligeledes til hinanden. De betyder syv år med hungersnød. 28Som jeg sagde før, har Gud med disse drømme afsløret for Farao, hvad han vil gøre i den nærmeste fremtid: 29I de næste syv år vil hele Egypten opleve stor overflod, 30men bagefter kommer der en syvårig periode med hungersnød, og man vil glemme, at der var overflod i Egypten. Hungersnøden vil hærge hele jorden. 31Man vil glemme overfloden, fordi hungersnøden bliver så hård. 32At Farao drømte to gange, betyder, at Guds beslutning står fast og at det, han har vist Farao, snart vil ske. 33Derfor vil jeg foreslå, at Farao finder en klog og dygtig mand og lader ham administrere et landsomfattende projekt. 34Udnævn derefter embedsmænd i alle distrikter med ansvar for at indsamle en femtedel af alt høstudbyttet i de syv gode år. 35Lad dem indsamle høstudbyttet og oplagre det i de aflåste kongelige kornmagasiner i byerne. 36På den måde vil der være nok at spise, når de syv års hungersnød kommer over Egypten, og en sultkatastrofe kan afværges.”

Josef bliver guvernør i Egypten

37Farao og hans embedsmænd syntes godt om Josefs forslag, 38og Farao udbrød: „Hvem er vel bedre egnet til opgaven end Josef? Han er jo fyldt med Guds Ånd!” 39Så vendte Farao sig mod Josef og sagde: „Siden Gud har åbenbaret drømmenes betydning for dig, må du være den klogeste mand i landet. 40Derfor giver jeg dig ansvar for mit palads og udnævner dig til at lede det store projekt. Dit ord skal være lov i Egypten. Kun jeg selv skal stå over dig. 41Jeg gør dig hermed til guvernør og øverste leder for hele Egypten.” 42Så tog Farao sin signetring af og satte den på Josefs finger som et tegn på hans autoritet. Han gav ham også smukke klæder og hængte den kongelige guldkæde om hans hals. 43Farao gav ham tilmed sin næstbedste vogn at køre i. Hvor som helst Josef kom frem, blev der råbt: „Giv plads!”41,43 Der bruges et egyptisk ord, hvis mening ikke kendes med sikkerhed. Det betyder muligvis: „bøj jer”, „giv plads” eller „vær velsignet”. I alle tilfælde angiver det Josefs høje position.

Således gjorde Farao Josef til øverste leder i Egypten, 44og han sagde til ham: „Jeg, Farao, konge af Egypten, sværger herved, at ingen i hele Egypten må foretage sig noget som helst uden din tilladelse.” 45Farao gav ham også et egyptisk navn: Safenat-Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var en datter af Potifera, der var præst for solguden Ra i Heliopolis. Josef fik således ansvar for hele Egypten. 46Han var 30 år gammel, da han kom i kong Faraos tjeneste, og han rejste omkring i hele Egypten for at inspicere landet.

47De følgende syv år var der ganske rigtigt rekordhøst over alt i Egypten. 48I løbet af de syv år tog Josef en del af alt, hvad der blev høstet i Egypten, og oplagrede det i de kongelige kornmagasiner i byerne. 49Som årene gik, fyldtes kornmagasinerne til overflod. Der var så meget korn, som der er sand på stranden, så til sidst opgav man helt at holde regnskab med, hvor meget der var.

50I den periode—altså inden hungersnøden kom—fik Josef og Asenat, præsten Potiferas datter, to sønner. 51Josef kaldte sin ældste søn Manasse,41,51 På hebraisk ordspil med „at få til at glemme”. for han sagde: „Gud har ladet mig glemme min familie og al min ulykke.” 52Sin anden søn kaldte han Efraim,41,52 På hebraisk ordspil med „gøre rig”. for han sagde: „Gud har gjort mig rig her i det land, hvor jeg har lidt så meget.”

53Så endte de syv overflodsår, 54og hungersnødens syv år begyndte, nøjagtig som Josef havde forudsagt. Hungersnøden ramte alle lande, men i Egypten var der masser af korn i reservelagrene. 55Da nu egypterne begyndte at sulte, bad de Farao om mad. Men Farao sagde: „Henvend jer til Josef, og gør som han siger.”

56Så da hungersnøden blev rigtig alvorlig, åbnede Josef for kornmagasinerne og solgte korn til egypterne. 57Også folk fra de omliggende lande kom til Egypten for at købe korn af Josef, for der var streng hungersnød i hele verden.

Amplified Bible

Genesis 41

Pharaoh’s Dream

1Now it happened at the end of two full years that Pharaoh dreamed that he was standing by the [a]Nile. And lo, there came up out of the Nile seven [healthy] cows, sleek and handsome and fat; and they grazed in the reed grass [in a marshy pasture]. Then behold, seven other cows came up after them out of the Nile, ugly and gaunt and raw-boned, and stood by the fat cows on the bank of the Nile. Then the ugly and gaunt and raw-boned cows ate up the seven sleek and fat cows. Then Pharaoh awoke. Then he fell asleep and dreamed a second time; and behold, seven ears of grain came up on a single stalk, plump and good. Then behold, seven ears [of grain], thin and dried up by the east wind, sprouted after them. Then the thin ears swallowed the seven plump and full ears. And Pharaoh awoke, and it was a dream. So when morning came his spirit was troubled and disturbed and he sent and called for all the magicians and all the wise men of Egypt. And Pharaoh told them his dreams, but no one could interpret them to him.

Then the chief cupbearer spoke to Pharaoh, saying, “I would mention my faults today. 10 [Two years ago] Pharaoh was angry with his servants, and he put me in confinement in the house of the captain of the guard, both me and the chief baker. 11 We dreamed a dream on the same night, he and I; each of us dreamed according to [the significance of] the interpretation of his own dream. 12 Now there was with us [in the prison] a young man, a Hebrew, servant to the captain of the guard; and we told him, and he interpreted our dreams for us, to each man according to the significance of his own dream. 13 And just as he interpreted [the dreams] for us, so it happened; I was restored to my office [as chief cupbearer], and the baker was hanged.”

Joseph Interprets

14 Then Pharaoh sent and called for Joseph, and they hurriedly brought him out of the dungeon; and when Joseph shaved himself and changed his clothes [making himself presentable], he came to Pharaoh. 15 Pharaoh said to Joseph, “I have dreamed a dream, and there is no one who can interpret it; and I have heard it said about you that you can understand a dream and interpret it.” 16 Joseph answered Pharaoh, “It is not in me [to interpret the dream]; God [not I] will give Pharaoh a [b]favorable answer [through me].” 17 So Pharaoh said to Joseph, “In my dream, I was standing on the bank of the Nile; 18 and seven fat, sleek and handsome cows came up out of the river, and they grazed in the reed grass [of a marshy pasture]. 19 Lo, seven other cows came up after them, very ugly and gaunt [just skin and bones]; such emaciated animals as I have never seen in all the land of Egypt. 20 And the lean and ugly cows ate up the first seven fat cows. 21 Yet when they had devoured them, it could not be detected that they had eaten them, because they were still as thin and emaciated as before. Then I awoke [but again I fell asleep and dreamed]. 22 I saw in my [second] dream, seven ears [of grain], plump and good, growing on a single stalk; 23 and lo, seven [other] ears, withered, thin, and scorched by the east wind, sprouted after them; 24 and the thin ears devoured the seven good ears. Now I told this to the magicians and soothsayers, but there was no one who could explain it [to me].”

25 Then Joseph said to Pharaoh, “The [two] dreams are one [and the same and have one interpretation]; God has shown Pharaoh what He is about to do. 26 The seven good cows are seven years, and the seven good ears are seven years; the [two] dreams are one [and the same]. 27 The seven thin and ugly cows that came up after them are seven years; and also the seven thin ears, dried up and scorched by the east wind, they are seven years of famine and hunger. 28 This is the message just as I have told Pharaoh: God has shown Pharaoh what He is about to do. 29 Listen very carefully: seven years of great abundance will come throughout all the land of Egypt; 30 but afterward seven years of famine and hunger will come, and [there will be such desperate need that] all the great abundance [of the previous years] will be forgotten in the land of Egypt [as if it never happened], and famine and destitution will ravage and destroy the land. 31 So the great abundance will become forgotten in the land because of that subsequent famine, for it will be very severe. 32 That the dream was repeated twice to Pharaoh [and in two different ways] indicates that this matter is fully determined and established by God, and God will bring it to pass very quickly. 33 So now let Pharaoh [prepare ahead and] look for a man discerning and clear-headed and wise, and set him [in charge] over the land of Egypt [as governor under Pharaoh]. 34 Let Pharaoh take action to appoint overseers and officials over the land, and set aside one-fifth [of the produce] of the [entire] land of Egypt in the seven years of abundance. 35 Let them gather [as a tax] all [of the fifth of] the food of these good years that are coming, and store up grain under the direction and authority of Pharaoh, and let them guard the food [in fortified granaries] in the cities. 36 That food shall be put [in storage] as a reserve for the land against the seven years of famine and hunger which will occur in the land of Egypt, so that the land (people) will not be ravaged during the famine.”

37 Now the plan seemed good to Pharaoh and to all of his servants.

Joseph Is Made a Ruler of Egypt

38 So Pharaoh said to his servants, “Can we find a man like this [a man equal to Joseph], in whom is the divine spirit [of God]?” 39 Then Pharaoh said to Joseph, “Since [your] God has shown you all this, there is no one as discerning and clear-headed and wise as you are. 40 You shall have charge over my house, and all my people shall [c]be governed according to your word and pay respect [to you with reverence, submission, and obedience]; only in [matters of] the throne will I be greater than you [in Egypt].” 41 Then Pharaoh said to Joseph, “See, I have set you [in charge] over all the land of Egypt.” 42 Then Pharaoh took off his signet ring from his hand and put it on Joseph’s hand, and dressed him in [official] vestments of fine linen and put a gold chain around his neck. 43 He had him ride in his second chariot; and runners proclaimed before him, “[Attention,] bow the knee!” And he set him over all the land of Egypt. 44 Moreover, Pharaoh said to Joseph, “Though I am Pharaoh, yet without your permission shall no man raise his hand [to do anything] or set his foot [to go anywhere] in all the land of Egypt [all classes of people shall submit to your authority].” 45 Then Pharaoh named Joseph [d]Zaphenath-paneah; and he gave him Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On (Heliopolis in Egypt), as his wife. And Joseph went out over all the land of Egypt [to inspect and govern it].

46 Now Joseph [had been in Egypt thirteen years and] was thirty years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. Joseph departed from the presence of Pharaoh and went through all the land of Egypt [performing his duties]. 47 In the seven abundant years the earth produced handfuls [for each seed planted]. 48 And Joseph gathered all the [surplus] food of the seven [good] years in the land of Egypt and stored [enormous quantities of] the food in the cities. He stored away in every city the food [collected] from its own surrounding fields. 49 Thus Joseph gathered and stored up grain in great abundance like the sand of the sea, until he stopped counting it, for it could not be measured.

The Sons of Joseph

50 Now two sons were born to Joseph before the years of famine came, whom Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On, bore to him. 51 Joseph named the firstborn Manasseh (causing to forget), for he said, “God has made me forget all my trouble and hardship and all [the sorrow of the loss of] my father’s household.” 52 He named the second [son] Ephraim (fruitfulness), for “God has caused me to be fruitful and very successful in the land of my suffering.”

53 When the seven years of plenty came to an end in the land of Egypt, 54 the seven years of famine began to come, just as Joseph had said [they would]; the famine was in all the [surrounding] lands, but in the land of Egypt there was bread (food). 55 So when all the land of Egypt was famished, the people cried out to Pharaoh for food; and Pharaoh said to all the Egyptians, “Go to Joseph; do whatever he says to you.” 56 When the famine was spread over all the land, Joseph opened all the storehouses, and sold [surplus grain] to the Egyptians; and the famine grew [extremely] severe in the land of Egypt. 57 And [the people of] all countries came to Egypt to Joseph to buy grain, because the famine was severe over all the [known] earth.

Notas al pie

  1. Genesis 41:1 Lit the river, and so throughout.
  2. Genesis 41:16 Lit answer of peace.
  3. Genesis 41:40 Lit yield to your mouth.
  4. Genesis 41:45 Probably Egyptian for “God speaks; he lives.”