Bibelen på hverdagsdansk

Salme 4

At stole på Herren

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David.

Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp,
    for du er en god Gud.
Du har hjulpet mig før,
    når jeg var trængt op i en krog.
Vær nådig imod mig
    og lyt til min bøn!
I oprørske mennesker,
    hvor længe vil I krænke min ære?
Hvor længe vil I stræbe efter falskhed
    og foretrække løgn og bedrag?
I må forstå, at Herren velsigner dem,
    der trofast følger ham.
Han hører mit råb om hjælp,
    han svarer, hver gang jeg kalder.

Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.
    Tænk jer om, forhast jer ikke.
Bring hellere ofre til Herrens ære
    og sæt jeres lid til ham.

Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?”
    Herre, se i nåde til os.
Mit hjerte glæder sig mere over dig
    end over en rig høst af korn og vin.
Jeg kan roligt lægge mig til at sove,
    for du, Herre, beskytter mig.

Nueva Versión Internacional

Salmos 4

Al director musical. Acompáñese con instrumentos de cuerda. Salmo de David.

1Responde a mi clamor,
    Dios mío y defensor mío.
Dame alivio cuando esté angustiado,
    apiádate de mí y escucha mi oración.

Y ustedes, señores,
    ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza?
¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos
    e irán en pos de lo ilusorio? Selah

Sepan que el Señor honra al que le es fiel;
    el Señor me escucha cuando lo llamo.

Si se enojan, no pequen;
    en la quietud del descanso nocturno
    examínense el corazón. Selah
Ofrezcan sacrificios de justicia
    y confíen en el Señor.

Muchos son los que dicen:
    «¿Quién puede mostrarnos algún bien?»
¡Haz, Señor, que sobre nosotros
    brille la luz de tu rostro!

Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría,
    alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia.

En paz me acuesto y me duermo,
    porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.