Bibelen på hverdagsdansk

Salme 4

At stole på Herren

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David.

Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp,
    for du er en god Gud.
Du har hjulpet mig før,
    når jeg var trængt op i en krog.
Vær nådig imod mig
    og lyt til min bøn!
I oprørske mennesker,
    hvor længe vil I krænke min ære?
Hvor længe vil I stræbe efter falskhed
    og foretrække løgn og bedrag?
I må forstå, at Herren velsigner dem,
    der trofast følger ham.
Han hører mit råb om hjælp,
    han svarer, hver gang jeg kalder.

Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.
    Tænk jer om, forhast jer ikke.
Bring hellere ofre til Herrens ære
    og sæt jeres lid til ham.

Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?”
    Herre, se i nåde til os.
Mit hjerte glæder sig mere over dig
    end over en rig høst af korn og vin.
Jeg kan roligt lægge mig til at sove,
    for du, Herre, beskytter mig.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 4

Psalmul 4

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.

Răspunde-mi când strig,
    Dumnezeul dreptăţii mele!
Deşi sunt în strâmtorare, Tu mă vei scoate la loc larg!
    Îndură-te de mine, ascultă-mi rugăciunea!

Fii ai oamenilor, până când Îmi veţi preface slava în ruşine[a]?
    Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni[b]?Sela
Să ştiţi că Domnul l-a pus deoparte pentru Sine pe cel evlavios[c];
    Domnul aude când strig către El.
Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi!
    Cugetaţi când staţi în pat şi tăceţi!Sela
Aduceţi jertfe potrivite
    şi încredeţi-vă în Domnul!

Mulţi zic: „Cine ne va arăta ce este bine?“
    Doamne, fă să răsară peste noi lumina feţei Tale!
Mi-ai dat mai multă bucurie în inimă
    decât au ei când le sporeşte grâul şi mustul.
Mă voi culca şi voi adormi în pace,
    căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranţă.Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 4:2 Sau: Îmi veţi batjocori onoarea
  2. Psalmii 4:2 Sau: iluzii; sau: idoli, în contrast cu Slava, care este Dumnezeu (vezi nota precedentă)
  3. Psalmii 4:3 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); peste tot în carte