Bibelen på hverdagsdansk

Salme 4

At stole på Herren

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David.

Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp,
    for du er en god Gud.
Du har hjulpet mig før,
    når jeg var trængt op i en krog.
Vær nådig imod mig
    og lyt til min bøn!
I oprørske mennesker,
    hvor længe vil I krænke min ære?
Hvor længe vil I stræbe efter falskhed
    og foretrække løgn og bedrag?
I må forstå, at Herren velsigner dem,
    der trofast følger ham.
Han hører mit råb om hjælp,
    han svarer, hver gang jeg kalder.

Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.
    Tænk jer om, forhast jer ikke.
Bring hellere ofre til Herrens ære
    og sæt jeres lid til ham.

Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?”
    Herre, se i nåde til os.
Mit hjerte glæder sig mere over dig
    end over en rig høst af korn og vin.
Jeg kan roligt lægge mig til at sove,
    for du, Herre, beskytter mig.

New Russian Translation

Psalms 4

Псалом 4

1Дирижеру хора. На струнных инструментах. Псалом Давида.

2Ответь мне, когда я взываю к Тебе,

Бог мой, оправдывающий меня.

Когда мне было тесно, Ты вывел меня на простор.

Помилуй меня и молитву мою услышь.

3Люди, как долго вы будете меня чернить?

Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза

4Знайте, верного Господь Себе отделил.

Господь услышит, когда я к Нему воззову.

5Гневаясь, не грешите;

задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза

6Приносите жертвы правды

и уповайте на Господа.

7Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?»

Да озарит нас свет лица Твоего, о Господь!

8Ты наполнил мое сердце радостью большей,

чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.

9Я лягу и с миром засну,

потому что, Господи, только Ты

даешь мне жить в безопасности.