Bibelen på hverdagsdansk

Salme 4

At stole på Herren

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David.

Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp,
    for du er en god Gud.
Du har hjulpet mig før,
    når jeg var trængt op i en krog.
Vær nådig imod mig
    og lyt til min bøn!
I oprørske mennesker,
    hvor længe vil I krænke min ære?
Hvor længe vil I stræbe efter falskhed
    og foretrække løgn og bedrag?
I må forstå, at Herren velsigner dem,
    der trofast følger ham.
Han hører mit råb om hjælp,
    han svarer, hver gang jeg kalder.

Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.
    Tænk jer om, forhast jer ikke.
Bring hellere ofre til Herrens ære
    og sæt jeres lid til ham.

Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?”
    Herre, se i nåde til os.
Mit hjerte glæder sig mere over dig
    end over en rig høst af korn og vin.
Jeg kan roligt lægge mig til at sove,
    for du, Herre, beskytter mig.

New International Reader's Version

Psalm 4

Psalm 4

For the director of music. A psalm of David to be played on stringed instruments.

My faithful God,
    answer me when I call out to you.
Give me rest from my trouble.
    Have mercy on me. Hear my prayer.

How long will you people turn my glory into shame?
    How long will you love what will certainly fail you?
    How long will you pray to statues of gods?
Remember that the Lord has set apart his faithful servant for himself.
    The Lord hears me when I call out to him.

Tremble and do not sin.
    When you are in bed,
    look deep down inside yourself and be silent.
Offer to the Lord the sacrifices that godly people offer.
    Trust in him.

Lord, many are asking, “Who will make us successful?”
    Lord, may you do good things for us.
Fill my heart with joy
    when the people have lots of grain and fresh wine.
In peace I will lie down and sleep.
    Lord, you alone keep me safe.