Bibelen på hverdagsdansk

Salme 4

At stole på Herren

1Til korlederen: Brug strengeinstrumenterne. En sang af David.

Hør mig, Gud, når jeg råber om hjælp,
    for du er en god Gud.
Du har hjulpet mig før,
    når jeg var trængt op i en krog.
Vær nådig imod mig
    og lyt til min bøn!
I oprørske mennesker,
    hvor længe vil I krænke min ære?
Hvor længe vil I stræbe efter falskhed
    og foretrække løgn og bedrag?
I må forstå, at Herren velsigner dem,
    der trofast følger ham.
Han hører mit råb om hjælp,
    han svarer, hver gang jeg kalder.

Bliver I oprørte over noget, da synd ikke.
    Tænk jer om, forhast jer ikke.
Bring hellere ofre til Herrens ære
    og sæt jeres lid til ham.

Mange klager: „Hvorfor hjælper Gud os ikke?”
    Herre, se i nåde til os.
Mit hjerte glæder sig mere over dig
    end over en rig høst af korn og vin.
Jeg kan roligt lægge mig til at sove,
    for du, Herre, beskytter mig.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 4

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнь Давуда.

Ответь мне, когда я взываю к Тебе,
    Бог мой, оправдывающий меня.
Когда мне было трудно, Ты помог мне.
    Помилуй меня и молитву мою услышь.

Люди, как долго вы будете меня чернить?
    Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза
Знайте, верного Вечный Себе отделил.
    Вечный услышит, когда я к Нему воззову.

Гневаясь, не грешите;
    задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза
Приносите предписанные жертвы
    и надейтесь на Вечного.

Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?»
    Да озарит нас свет лица Твоего, о Вечный!
Ты наполнил моё сердце радостью большей,
    чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.
Я лягу и спокойно засну,
    потому что только Ты, Вечный,
    даёшь мне жить в безопасности.