Bibelen på hverdagsdansk

Salme 38

En bøn om hjælp i lidelse

1En sang af David og en bøn til Herren om nåde.

Herre, straf mig ikke i vrede,
    irettesæt mig ikke i harme.
Dine pile sidder dybt i mig,
    din straffende hånd hviler tungt på mig.
Min krop sygner hen på grund af din vrede,
    mit helbred er nedbrudt som følge af synd.
Min skyld vokser mig over hovedet,
    min syndebyrde er ikke til at bære.
Mine sår er betændte og stinker
    på grund af min tåbelige synd.
Jeg er nedtrykt og meget bedrøvet,
    dagen igennem sørger jeg dybt.
Det føles som ild i mit indre,
    hele min krop er syg af feber.
Jeg er lamslået og knust,
    stønner i fortvivlelse og smerte.

10 Herre, du ved, hvad jeg længes efter!
    Du hører alle mine suk.
11 Mit hjerte hamrer, min kraft er borte,
    mine øjne har mistet deres glans.
12 Min lidelse holder slægt og venner borte,
    mine kære holder sig på afstand.
13 Mine fjender stiller fælder for mig,
    de, som ønsker mig død, lægger onde planer.
        De har altid kun forræderi i tanke.
14 Jeg er som en døv, der ikke kan høre,
    som en stum, der ikke kan tale.
15 Jeg lader, som om jeg ikke hører,
    undlader at svare på spørgsmål.
16 Jeg venter på, at du gør noget, Herre.
    Jeg længes efter at få et svar, min Gud.
17 Lad ikke mine fjender hovere over min tilstand,
    eller glæde sig over at se mig falde.
18 Jeg er på randen af et sammenbrud,
    jeg lider af konstante smerter.

19 Men jeg vil bekende min synd
    og angre det onde, jeg har gjort.

20 Mange er imod mig uden årsag,
    mange hader mig uden grund.
21 De gengælder godt med ondt.
    De er imod mig, fordi jeg ønsker at gøre det gode.

22 Herre, lad mig ikke i stikken,
    hold dig ikke borte fra mig.
23 Skynd dig at gribe ind,
    hjælp mig, min Herre og Frelser!

New Living Translation

Psalm 38

Psalm 38

A psalm of David, asking God to remember him.

O Lord, don’t rebuke me in your anger
    or discipline me in your rage!
Your arrows have struck deep,
    and your blows are crushing me.
Because of your anger, my whole body is sick;
    my health is broken because of my sins.
My guilt overwhelms me—
    it is a burden too heavy to bear.
My wounds fester and stink
    because of my foolish sins.
I am bent over and racked with pain.
    All day long I walk around filled with grief.
A raging fever burns within me,
    and my health is broken.
I am exhausted and completely crushed.
    My groans come from an anguished heart.

You know what I long for, Lord;
    you hear my every sigh.
10 My heart beats wildly, my strength fails,
    and I am going blind.
11 My loved ones and friends stay away, fearing my disease.
    Even my own family stands at a distance.
12 Meanwhile, my enemies lay traps to kill me.
    Those who wish me harm make plans to ruin me.
    All day long they plan their treachery.

13 But I am deaf to all their threats.
    I am silent before them as one who cannot speak.
14 I choose to hear nothing,
    and I make no reply.
15 For I am waiting for you, O Lord.
    You must answer for me, O Lord my God.
16 I prayed, “Don’t let my enemies gloat over me
    or rejoice at my downfall.”

17 I am on the verge of collapse,
    facing constant pain.
18 But I confess my sins;
    I am deeply sorry for what I have done.
19 I have many aggressive enemies;
    they hate me without reason.
20 They repay me evil for good
    and oppose me for pursuing good.
21 Do not abandon me, O Lord.
    Do not stand at a distance, my God.
22 Come quickly to help me,
    O Lord my savior.