Bibelen på hverdagsdansk

Salme 34

Fordelen ved at adlyde Gud

1En sang af David om dengang, han foregav at være gået fra forstanden foran kong Abimelek, så kongen sendte ham væk.

Jeg vil prise Herren til hver en tid,
    altid fortælle om hans magt og storhed.
Jeg glæder mig over, hvad Herren har gjort,
    lad de forkuede høre det og fryde sig.
Kom og slut jer til mig,
    lad os sammen prise Herren.
Jeg bad Herren om hjælp, og han svarede mig,
    han befriede mig fra al min frygt.
De, som stoler på Herren, skal stråle af glæde,
    for han vil aldrig nogensinde skuffe dem.
Jeg råbte til Herren i min nød,
    og han reddede mig ud af mine problemer.
For Herrens engel redder enhver,
    som ønsker at gøre Guds vilje.
Prøv selv at opleve Herrens godhed,
    lykkelige er de, der søger hjælp hos ham.
10 Adlyd Herren, I, som tilhører ham,
    de, der følger ham, får, hvad de har brug for.
11 Selv stærke løver lider nød og sulter,
    men de, der stoler på Herren, lider ingen nød.
12 Kom, mine børn, og hør, hvad jeg siger.
    Jeg vil lære jer, hvordan man viser Herren ære.
13 I, der gerne vil have et godt liv
    og ønsker jer gode dage,
14 I skal holde jeres tunge i skak
    og ikke lade løgn komme over jeres læber.
15 Hold jer fra det onde,
    gør det gode og stræb efter fred.
16 Herren beskytter de retskafne
    og hører deres bøn om hjælp.
17 Men han er imod dem, der handler ondt.
    Han udrydder dem helt, så de ikke huskes.
18 Han hører de retsindiges råb om hjælp,
    redder dem ud af deres problemer.
19 Herren er hos dem, der føler sig knust,
    han hjælper dem, der er dybt deprimerede.
20 De uskyldige kommer også ud i problemer,
    men Herren hjælper dem igennem dem alle.
21 Ja, han beskytter dem fra alt det onde,
    så de ikke bliver knust derved.
22 De onde må bøde for deres ondskab,
    de, der bekæmper de uskyldige, bliver straffet.
23 Men Herren redder sine tjenere.
    De, der søger ham, bliver ikke straffet.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 34

Psalmul 34[a]

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek şi a plecat izgonit de acesta.

Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme,
    lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!
Sufletul meu se laudă în Domnul;
    să audă şi să se bucure cei smeriţi!
Măriţi pe Domnul împreună cu mine!
    Să înălţăm cu toţii Numele Lui!

L-am căutat pe Domnul, şi El mi-a răspuns;
    m-a izbăvit din toate temerile mele.
Cei care privesc spre El, se luminează,[b]
    iar feţele nu li se umplu de ruşine.[c]
Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit
    şi l-a scăpat de toate necazurile lui.
Îngerul Domnului îşi[d] aşază tabăra
    împrejurul celor ce se tem de Domnul[e] şi-i salvează.

Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!
    Ferice de omul care se încrede în El!
Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii Lui,
    căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!
10 Puii de leu duc lipsă şi flămânzesc,
    dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11 Apropiaţi-vă, fiilor, ascultaţi-mă,
    şi vă voi învăţa frica de Domnul!
12 Cine este omul care doreşte viaţa
    şi vrea să vadă zile bune?
13 Acela să-şi păzească limba de rău
    şi buzele – de cuvinte înşelătoare!
14 Să renunţe la rău şi să facă binele!
    Să caute pacea şi s-o urmărească!

15 Căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi,
    iar urechile Lui iau aminte la strigătul[f] lor.
16 Faţa Domnului însă este împotriva celor ce săvârşesc răul,
    ca să le şteargă amintirea de pe pământ.

17 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
    şi-i izbăveşte din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
    şi-i izbăveşte pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe necazuri are parte cel drept,
    dar Domnul îl izbăveşte din toate.
20 El îi păzeşte toate oasele
    şi nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21 Răul va aduce moartea celui nelegiuit,
    iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiţi.
22 Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi
    şi nici unul din cei ce-şi găsesc refugiul în El nu este pedepsit.

Notas al pie

  1. Psalmii 34:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 34:5 TM; câteva mss TM, LXX: Priviţi spre El şi radiaţi de bucurie
  3. Psalmii 34:5 TM; LXX, Siriacă: şi să nu vi se mai umple feţele de ruşine
  4. Psalmii 34:7 Sau: Îşi
  5. Psalmii 34:7 Lit.: el
  6. Psalmii 34:15 TM; LXX: rugăciunea