Bibelen på hverdagsdansk

Salme 33

Lovsang om Herrens magt og trofasthed

1Råb af glæde, I, der kender Herren.
    Det er godt at prise og lovsynge ham.
Spil en takkesang på lyren,
    skøn musik på den ti-strengede harpe.
Syng en ny sang for Herren,
    spil smukt på lyren og råb af fryd.

For Herrens bud er gode,
    og alt, hvad han gør, er rigtigt.
Han elsker det rette og gode,
    hans nåde mærkes i hele verden.
Da Herren talte, blev himlen skabt,
    alle stjerner blev til på hans ord.
Han samlede vandet, så det blev til hav,
    han dannede et mægtigt vandreservoir.
Hele jorden bør give ham ære,
    alle mennesker bør vise ham respekt.
Et ord fra ham satte verden i gang,
    på hans befaling blev jorden til.
10 Herren ødelægger folkenes planer
    og forhindrer deres mange intriger.
11 Men Herrens planer står fast for evigt,
    hans tanker bliver altid til virkelighed.
12 Lykkeligt er det folk, som har Herren til Gud,
    dem han valgte som sit ejendomsfolk.

13 Herren ser ned fra Himlen,
    han ser på alle menneskene.
14 Fra sin bolig iagttager han dem alle,
    han holder øje med verdens befolkning.
15 Det er ham, der har skabt dem alle,
    han kender deres motiver og handlinger.
16 En konge sejrer ikke ved sin store hær,
    en helt vinder ikke ved sin egen styrke.
17 Stridsheste kan være nok så stærke,
    det er dog ikke dem, der giver sejren.
18 Men de, der ærer Herren og stoler på ham,
    oplever hans trofasthed og nåde.
19 Han redder dem fra døden
    og hjælper dem i hungersnøden.
20 Vi venter på, at Herren griber ind,
    det er ham, der hjælper og beskytter os.

21 Det er en stor glæde at kende ham,
    vi stoler på hans magt og herlighed.
22 Herre, vis os din trofaste kærlighed,
    til dig alene har vi sat vores håb.

Het Boek

Psalmen 33

1Zing een loflied voor de Here,
allen die met God leven!
Het is goed als Gods kinderen Hem loven.
Zing een loflied voor de Here met de citer,
zing een psalm met de tiensnarige harp.
Zing een nieuw lied voor de Here,
begeleid door prachtig snarenspel.
Want het woord van de Here is betrouwbaar
en uit al zijn daden blijkt zijn trouw.
God houdt van oprechtheid en eerlijkheid.
De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de Here.
De hemelen werden door het woord van de Here gemaakt,
alles wat er in is, ontstond door zijn adem.
Hij brengt het water in de zeeën bijeen
en slaat al het water op in zijn schatkamers.
Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Here,
alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen.
Want God sprak en toen was het er.
Op zijn gebod stond alles er.
10 De Here doorbreekt de plannen van de volken
en voorkomt hun slechte voornemens.
11 De wil van de Here blijft voor eeuwig bestaan.
Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen.
12 Gelukkig is het volk dat de Here als zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.
13 De Here kijkt uit de hemel neer
en let op de mensen.
14 Vanuit zijn woning kijkt Hij
naar de bewoners op aarde.
15 Hij die hen zelf heeft gemaakt,
weet precies waarom zij doen wat zij doen.
16 Een koning overwint niet door zijn grote leger,
een held redt het niet door zijn grote kracht.
17 Overwinning wordt niet bewerkt door paarden alleen.
Wanneer een leger ontkomt,
is dat echt niet dankzij de kracht van een paard.
18 Let maar op, de Here waakt
over hen die ontzag voor Hem hebben,
en over hen die zijn goedheid en liefde verwachten.
19 Zij weten dat zij alleen zo
aan de dood kunnen ontkomen,
dat alleen de Here
hen bewaart voor hongersnood.
20 Wij verwachten de Here met heel ons hart.
Hij helpt en beschermt ons.
21 Ja, ons hele hart juicht van vreugde
en wij vertrouwen alleen op Hem.
22 Here, laten uw goedheid en liefde ons nooit verlaten.
En wij willen U altijd blijven verwachten.