Bibelen på hverdagsdansk

Salme 30

Lovsang efter helbredelse

1En sang af David, som blev sunget ved templets indvielse.

Herre, jeg priser dig, for du reddede mig.
    Mine fjender fik ikke lov at triumfere over mig.
Herre, min Gud, jeg råbte om hjælp,
    og du helbredte mig.
Du reddede mig fra den sikre død,
    kaldte mig tilbage fra gravens rand.

Syng for Herren, I, som adlyder ham!
    Pris hans hellige navn!
Hans vrede varer et øjeblik,
    men hans nåde bringer livet tilbage.
Den gråd, der lyder om natten,
    afløses af glæde om morgenen.

Selvsikkerhedens fristelse

Jeg blev selvsikker og mente,
    jeg kunne klare det hele.
Men det var jo din nåde,
    der gjorde mig til det, jeg var.
Så da du vendte dig fra mig,
    blev jeg grebet af panik.
Jeg råbte til dig, Herre,
    tryglede dig om nåde.

10 „Hvad opnår du ved, at jeg dør?
    Hvad gavner det, at jeg lægges i graven?
Kan en død synge lovsange
    eller fortælle om din trofasthed?
11 Hør på mig, Herre, og vær mig nådig.
    Herre, kom og hjælp mig.”

12 Da vendte du min sorg til glæde,
    tog min sørgedragt og klædte mig i festtøj.
13 Nu kan jeg synge af glæde,
    fra nu af vil jeg altid takke dig.

Japanese Living Bible

詩篇 30

1私は主をほめたたえます。
神は私を敵の手から助け出し、
敵が勝ち誇るのをお許しにならなかったからです。
ああ主よ。主は私の願いを聞き入れて、
元の健康な体に戻してくださいました。
墓の入口から、連れ戻してくださいました。
おかげで、こうして生きることができます。

主を信じる人よ。主を賛美し、
主のきよい御名に感謝しなさい。
主の怒りはつかの間ですが、
その恵みは生きる限り続きます。
たとえ、夜通し泣き明かすことがあっても、
朝には喜びが訪れます。
6-7 順境の日に、私は言いました。
「いつまでも今のままだ。
だれも私のじゃまはできない。
主が恵んでくださって、
私をびくともしない山のようにしてくださった。」
ところが、神は顔をそむけて、
祝福の川をからしたのです。
たちまち私は意気消沈し、恐怖におびえました。
ああ主よ。私は大声でお願いしました。
「主よ、私を殺したって、一文の得にもなりません。
生きていてこそ、友人の前で
あなたをたたえることができるのです。
墓に埋められたら、どうしてあなたの真実を
世間に知らせることができましょう。
10 ああ主よ、どうか私をあわれみ、助けてください。」
11 すると、神は嘆きを喜びに変え、喪服を脱がせて、
きらびやかな晴れ着を着せてくださいました。
12 墓に埋められることなく、
神に喜ばしい賛美の歌声を上げるためです。
ああ神、主よ。
私はいつまでもこの感謝の気持ちを忘れません。