Bibelen på hverdagsdansk

Salme 29

Lovprisning til skabningens Herre

1En sang af David.

Pris Herren, hele himlens hær,
    for han har al magt og herlighed.
Giv Herren den ære, der tilkommer ham,
    kom til hans trone i tilbedelse.
Hans røst runger over de sorte skyer,
    den Almægtige tordner fra sin himmel.
Der er styrke i hans stemme,
    han taler med umådelig kraft.
Hans stemme splintrer de største træer,
    knækker Libanons stolte cedre.
Den får Libanon og Hermon til at hoppe,
    som var de kalve eller unge tyre.
Når Herren taler,
    springer lynene frem.
Hans røst får landet til at skælve,
    selv Kadeshørkenen begynder at ryste.
Hans råb får træerne til at bøje sig,
    og bladene falder til jorden.
        Alle i hans helligdom råber: „Giv ære til Gud!”
10 Han herskede over syndfloden,
    han er Konge over alt til evig tid.
11 Han styrker sit folk,
    velsigner det med fred.

Nueva Versión Internacional

Salmos 29

Salmo de David.

1Tributen al Señor, seres celestiales,[a]
    tributen al Señor la gloria y el poder.
Tributen al Señor la gloria que merece su nombre;
    póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso.

La voz del Señor está sobre las aguas;
    resuena el trueno del Dios de la gloria;
    el Señor está sobre las aguas impetuosas.
La voz del Señor resuena potente;
    la voz del Señor resuena majestuosa.
La voz del Señor desgaja los cedros,
    desgaja el Señor los cedros del Líbano;
hace que el Líbano salte como becerro,
    y que el Hermón[b] salte cual toro salvaje.
La voz del Señor lanza ráfagas de fuego;
    la voz del Señor sacude al desierto;
    el Señor sacude al desierto de Cades.
La voz del Señor retuerce los robles[c]
    y deja desnudos los bosques;
    en su templo todos gritan: «¡Gloria!»

10 El Señor tiene su trono sobre las lluvias;
    el Señor reina por siempre.
11 El Señor fortalece a su pueblo;
    el Señor bendice a su pueblo con la paz.

Notas al pie

  1. 29:1 seres celestiales. Lit. hijos de los dioses.
  2. 29:6 Hermón (lectura probable); Sirión (TM).
  3. 29:9 retuerce los robles. Alt. hace parir a la cierva.