Bibelen på hverdagsdansk

Salme 27

Tillid til Herren

1En sang af David.

Herren er mit lys og min redning,
    så hvem har jeg grund til at frygte?
Herren beskytter mit liv,
    hvad har jeg så at være bange for?
Når mine fjender angriber mig og vil mig til livs,
    så snubler de alle og falder.
Selv om jeg omringes af en hær, er jeg ikke bange.
    Selv om alt tyder på krig, er jeg stadig tryg.
Jeg har bedt Herren om én ting,
    og det er mit højeste ønske:
at få lov at leve i hans nærhed livet igennem,
    at se hans herlighed og meditere i hans helligdom.
Herren beskytter mig,
    når der er fare på færde.
Han skjuler mig i sit telt,
    sætter mig højt på en klippe.
Dér kan jeg være i fred,
    for fjenden kan ikke nå mig.
Dér vil jeg bringe ofre til Herren
    og lovprise ham af hele mit hjerte.

Herre, hør min bøn!
    Vær mig nådig og svar mig.
Mit hjerte byder mig at søge dig,
    og derfor kommer jeg til dig.[a]
Vend mig ikke ryggen, Herre.
    Vis ikke din tjener bort i vrede.
Du er min redning, svigt mig ikke nu!
    Lad mig ikke i stikken, min frelses Gud!
10 Selv hvis min far og mor forlod mig,
    ville du altid blive hos mig, Herre.
11 Vis mig den vej, jeg bør følge,
    led mig på ærlighedens sti.
Mine fjender venter på, at jeg falder.
12     Lad mig ikke falde i hænderne på dem!
De anklager mig for ting, jeg ikke har gjort,
    og de er altid ude på vold.
13 Men jeg er sikker på, at Herren vil hjælpe mig,
    så jeg oplever hans godhed hele mit liv.
14 Regn med Herren og hold ud!
    Stol på ham og tab ikke modet!

Notas al pie

  1. 27,8 Teksten er uklar.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 27

Psalmul 27

Al lui David

Domnul este lumina şi mântuirea mea;
    de cine să mă tem?
Domnul este refugiul vieţii mele;
    de cine să-mi fie frică?

Când se apropie răufăcătorii de mine
    ca să-mi devoreze carnea,
tocmai ei, asupritorii şi duşmanii mei,
    se poticnesc şi cad.
Chiar dacă ar înainta o oştire împotriva mea,
    inima mea tot nu s-ar teme;
chiar dacă s-ar porni război împotriva mea,
    chiar şi atunci aş fi încrezător.

Un singur lucru cer de la Domnul
    şi-l caut cu stăruinţă:
să locuiesc în Casa Domnului
    în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
    şi să-L caut în Templul Lui,
căci El mă va tăinui în Coliba Sa
    în ziua cea rea,
mă va ascunde în locul tainic al Cortului Său
    şi mă va înălţa pe o stâncă.
Deja mi se înalţă capul
    deasupra duşmanilor care mă împresoară;
de aceea voi aduce la Cortul Lui jertfe în sunet de trâmbiţă,
    voi cânta şi Îl voi lăuda pe Domnul.

Doamne, ascultă-mi glasul când Te chem,
    îndură-te de mine şi răspunde-mi!
Inima îmi spune din partea Ta:
    „Caută faţa Mea!“[a]
Doamne, faţa Ta o caut!
    Nu-Ţi ascunde faţa de mine,
nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!
    Tu eşti ajutorul meu!
Nu mă da uitării şi nu mă părăsi,
    Dumnezeul mântuirii mele!
10 Chiar dacă tatăl meu şi mama mea m-ar părăsi,
    Domnul m-ar primi.[b]
11 Doamne, învaţă-mă calea Ta,
    condu-mă pe cărarea cea netedă,
        din pricina duşmanilor mei!
12 Nu-mi da sufletul pe mâna vrăjmaşilor mei,
    căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi
        care suflă numai violenţă.

13 Eu încă mai cred un lucru:
    că voi vedea bunătatea Domnului
        pe pământul celor vii!
14 Nădăjduieşte în Domnul!
    Fii tare şi încurajează-ţi inima!
        Nădăjduieşte în Domnul!

Notas al pie

  1. Psalmii 27:8 Sau: Ţie, inima mea, el îţi spune: / „Caută faţa Mea!“
  2. Psalmii 27:10 Sau: deşi tatăl meu şi mama mea m-au abandonat, / Domnul mă primeşte.