Bibelen på hverdagsdansk

Salme 26

En uskyldigs ydmyge bøn

1En sang af David.

Frikend mig, Herre, for jeg er uskyldig.
    Jeg har altid sat min lid til dig.
Se efter, hvad der bor i mit hjerte,
    undersøg mine tanker og motiver.
Jeg kender din trofaste nåde,
    jeg ønsker at gøre din vilje.
Jeg færdes ikke blandt de falske,
    gør ikke de gudløse selskab.
Jeg tager afstand fra de ondes planer,
    jeg vil ikke have noget med dem at gøre.
Jeg ønsker at bevare min uskyld,
    så jeg kan nærme mig dit hellige alter.
Der vil jeg synge dig en takkesang,
    fortælle om alle dine undere.
Herre, jeg elsker at komme til dit hus,
    for det er der, jeg kan se din herlighed.
Lad mig ikke dele skæbne med syndere,
    døm mig ikke, som du dømmer voldsmænd,
10 for de er altid ude på rov
    og tager gerne imod bestikkelse.
11 Men jeg lever oprigtigt og retskaffent.
    Fri mig fra det onde og vær mig nådig.
12 Mine fødder står på sikker grund,
    og i folkets forsamling vil jeg prise dig, Herre.

New International Version - UK

Psalm 26

Psalm 26

Of David.

Vindicate me, Lord,
    for I have led a blameless life;
I have trusted in the Lord
    and have not faltered.
Test me, Lord, and try me,
    examine my heart and my mind;
for I have always been mindful of your unfailing love
    and have lived in reliance on your faithfulness.

I do not sit with the deceitful,
    nor do I associate with hypocrites.
I abhor the assembly of evildoers
    and refuse to sit with the wicked.
I wash my hands in innocence,
    and go about your altar, Lord,
proclaiming aloud your praise
    and telling of all your wonderful deeds.

Lord, I love the house where you live,
    the place where your glory dwells.
Do not take away my soul along with sinners,
    my life with those who are bloodthirsty,
10 in whose hands are wicked schemes,
    whose right hands are full of bribes.
11 I lead a blameless life;
    deliver me and be merciful to me.

12 My feet stand on level ground;
    in the great congregation I will praise the Lord.