Bibelen på hverdagsdansk

Salme 25

Bøn om vejledning og beskyttelse

1En sang af David.

Til dig, Herre, råber min sjæl.
    Min Gud, jeg stoler på dig,
lad mig ikke i stikken!
    Lad ikke fjenderne sejre over mig!

For de, der stoler på Herren,
    bliver ikke til skamme.
Men de, der gør oprør mod ham,
    går deres undergang i møde.

Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje,
    vis mig den sti, jeg skal følge.
Lær mig at leve i din sandhed,
    for du er min Gud og min frelser.
        Det er dig, jeg sætter min lid til.
Du har altid været en kærlig Gud,
    din barmhjertighed varer til evig tid.
Tilgiv mig min ungdoms oprør,
    vis mig din trofasthed og nåde.

Herren er god og barmhjertig,
    han hjælper de vildfarne tilbage på vejen.
Han viser de ydmyge, hvad der er rigtigt,
    lærer dem den rette vej.
10 Når vi ønsker at gøre hans vilje,
    leder han os med sin kærlige hånd.

11 Herre, tilgiv mine mange synder,
    for du er kendt som en nådig Gud.

12 Dem, der har ærefrygt for Herren,
    hjælper han at vælge den rigtige vej.
13 De oplever hans velsignelse,
    og deres børn får lov at bo i landet.
14 Herren vejleder alle, der vil følge ham,
    han indvier dem i sine hemmelige planer.

15 Jeg vil altid søge hjælp hos Herren,
    for han redder mig fra mine fjenders fælder.
16 Vær mig nådig, Herre,
    for jeg er helt alene og hjælpeløs.
17 Skab en vej ud af min ulykke,
    befri mig fra alle mine lidelser.
18 Tænk på min sorg og smerte,
    tilgiv mig alle mine synder.
19 Mine fjender er mange,
    og de hader mig inderligt.
20 Beskyt mig og red mig.
    Lad mig ikke bukke under,
        for jeg stoler på din hjælp.
21 Må min ærlighed blive min redning,
    for jeg har sat min lid til dig.

22 Herre, frels hele Israel fra ulykke.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 25

Psalmul 25[a]

Al lui David

Doamne, la Tine îmi înalţ sufletul!
    Dumnezeul meu, în Tine mă încred:
să nu fiu dat de ruşine!
    Să nu se bucure duşmanii mei de mine!
Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine,
    ci de ruşine vor fi făcuţi cei ce Îţi sunt necredincioşi fără motiv.

Fă-mi cunoscute căile Tale, Doamne,
    învaţă-mă cărările Tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul Tău, învaţă-mă,
    căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele!
        În Tine nădăjduiesc toată ziua.
Adu-Ţi aminte, Doamne, de mila şi de îndurarea Ta,
    căci acestea sunt veşnice!
Nu-Ţi aduce aminte de păcatele din tinereţea mea, nici de greşelile mele,
    ci adu-Ţi aminte de mine după îndurarea Ta,
        pentru bunătatea Ta, Doamne!

Domnul este bun şi drept;
    de aceea le dă învăţătură celor păcătoşi pe cale.
El îi îndrumă pe cei smeriţi în ceea ce este drept
    şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Lui.
10 Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr
    pentru cei ce păzesc legământul şi mărturiile Lui.
11 Doamne, din pricina Numelui Tău,
    iartă-mi vina, căci mare este!
12 Cine se teme de Domnul?
    Aceluia El îi arată ce cale să aleagă.
13 El va locui în fericire,
    iar urmaşii lui vor moşteni ţara.
14 Sfatul[b] Domnului este pentru cei ce se tem de El,
    iar legământul Lui le dă învăţătură.
15 Către Domnul îmi îndrept totdeauna privirea,
    căci El îmi scoate picioarele din laţ.

16 Întoarce-Te spre mine şi îndură-te de mine,
    căci sunt singur şi necăjit!
17 Necazurile inimii mele s-au înmulţit;
    izbăveşte-mă din nenorocirile mele!
18 Uită-te la năpasta şi la necazul meu
    şi iartă toate păcatele mele!
19 Ia aminte la duşmanii mei, căci se înmulţesc,
    şi la înverşunata ură cu care mă urăsc.
20 Păzeşte-mi sufletul şi izbăveşte-mă,
    nu mă lăsa de batjocură, căci mă încred în Tine!
21 Integritatea şi nevinovăţia să mă ocrotească,
    căci nădăjduiesc în Tine!

22 Dumnezeule, răscumpără pe Israel
    din toate necazurile lui!

Notas al pie

  1. Psalmii 25:1 Psalmul este un poem în acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 25:14 Sau: prietenia