Bibelen på hverdagsdansk

Salme 24

Den almægtige Konge

1En sang af David.

Jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren,
    hele verden og alle, som bor i den.
Han grundlagde jorden på verdenshavene,
    dens fundament lagde han på havets dyb.
Hvem kan stige op på Herrens bjerg?
    Hvem har lov at gå ind i hans helligdom?
De, som har rene motiver og gør det gode,
    som ikke tilbeder afguder eller sværger falsk.
Sådanne mennesker bliver velsignet af Gud
    og nyder godt af hans trofasthed og godhed.
Kun de må komme ind i Herrens nærhed
    og tilbede Jakobs Gud.
Luk de ældgamle døre vidt op,
    gør plads i byens indgangsport,
        så den almægtige Konge kan komme ind.
Hvem er den almægtige Konge?
    Det er Herren, som er stærk og mægtig.
        Det er Herren, som vinder enhver kamp.
Luk de ældgamle døre vidt op,
    gør plads i byens indgangsport,
        så den almægtige Konge kan komme ind.
10 Hvem er den almægtige Konge?
    Det er Herren, som styrer alt.
        Han er den almægtige Konge.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 24

Psalmul 24

Al lui David. Un psalm.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
    lumea şi locuitorii ei,
căci El l-a întemeiat pe mări
    şi l-a întărit pe râuri.

Cine se va sui pe muntele Domnului?
    Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată,
    care nu-şi dedă[a] sufletul la minciună
        şi nu jură ca să înşele.[b]
El va primi binecuvântare de la Domnul
    şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
Aceasta este generaţia celor ce-L caută,
    a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov[c]!Sela
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
Cine este Acest Împărat al slavei?
    Domnul cel tare şi viteaz,
        Domnul cel viteaz în luptă!
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei?
    Domnul Oştirilor[d]!
        El este Împăratul slavei!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 24:4 Lit.: nu-şi înalţă
  2. Psalmii 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.
  3. Psalmii 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove
  4. Psalmii 24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte