Bibelen på hverdagsdansk

Salme 22

En bøn om frelse med lovprisning af Herrens trofaste hjælp

1Til korlederen: Synges til melodien „Morgenrødens rådyr”. En sang af David.

Min Gud! Min Gud!
    Hvorfor har du forladt mig?
Hvorfor hjælper du mig ikke?
    Hvorfor lytter du ikke til mit skrig?
Dag efter dag råber jeg til dig,
    men du svarer mig ikke.
Hver nat hører du min røst,
    men du giver mig ingen trøst.
Du sidder på din hellige trone,
    du er den, som Israel lovsynger.
Vore forfædre stolede på dig,
    og du reddede dem.
Du hørte deres nødråb og befriede dem,
    du skuffede aldrig deres tillid til dig.

Men jeg føler mig som en ussel orm,
    jeg bliver hånet og foragtet af alle.
Enhver, der ser mig, griner ad mig,
    ryster på hovedet eller vrænger ad mig.
„Er det ham, der stoler på Herren?” håner de.
    „Så lad os se, om Herren redder ham.
Hvis Herren elsker ham så meget,
    så burde han gribe ind og frelse ham!”

10 Herre, du var der, da jeg blev født,
    du gav mig tryghed ved min mors bryst.
11 Fra fødslen har du været den, der hjalp mig,
    hele mit liv har du været min Gud.
12 Hold dig ikke borte fra mig nu,
    for jeg er undergangen nær,
        og ingen andre kan hjælpe mig.

13 Frygtindgydende fjender har omringet mig,
    som en hjord af vilde tyre fra Bashan.
14 Som sultne og brølende løver
    kommer de imod mig med åbent gab.
15 Min styrke er sivet bort som vand i sandet,
    alle mine knogler føles, som er de gået af led,
    mit hjerte hamrer i halsen på mig.
16 Mine læber er tørre som potteskår,
    min tunge klistrer til ganen,
        du har bragt mig til gravens rand.
17 Mine fjender kredser omkring mig som hunde,
    en bande af forbrydere omringer mig.
        De har gennemboret[a] mine hænder og fødder.
18 Jeg kan tælle alle mine knogler.
    Med skadefryd stirrer fjenderne på mig.
19 De deler mine klæder imellem sig
    og trækker lod om min kjortel.
20 Herre, hold dig ikke på afstand.
    Du er min redning, kom mig til hjælp.
21 Frels mig fra døden,
    red mig fra de vilde hunde.
22 Lad mig undslippe løvens gab,
    lad mig ikke blive dræbt af vildoksens horn.

Gud, du har hørt min bøn.
23 Jeg vil fortælle om dig til mine landsmænd,
    jeg vil synge din pris midt i en stor forsamling.
24 Pris Herren, I, der kender ham,
    giv ham ære, Jakobs efterkommere,
        vis ham ærefrygt, Israels folk,
25 for han lod ikke den fortvivlede i stikken,
    han vendte sig ikke bort og gik sin vej.
        Han lyttede til mit råb om hjælp.

26 Jeg vil lovsynge dig, når folket samles,
    jeg vil opfylde mine løfter for øjnene af dit folk.
27 De ydmyge skal spise og alle blive mætte,
    de, som beder dig om hjælp, skal prise dig.
        Må de altid leve under din velsignelse.

28 Alverden skal se det og vende sig til dig, Herre,
    alle folkeslag skal komme og tilbede dig.
29 For magten tilhører dig,
    du er Konge over alle nationer.
30 Alle de fornemme og rige skal bøje sig for dig.
    Alle dødelige mennesker skal knæle ned for dig.
31 Jeg vil leve for dig,
    og min slægt skal tjene dig.
De kommende generationer skal høre
    om dine underfulde gerninger.
32 De skal fortælle om din nåde og frelse
    til slægter, som endnu ikke er født.

Notas al pie

  1. 22,17 Teksten er usikker og meningen omstridt.

New Living Translation

Psalm 22

Psalm 22

For the choir director: A psalm of David, to be sung to the tune “Doe of the Dawn.”

My God, my God, why have you abandoned me?
    Why are you so far away when I groan for help?
Every day I call to you, my God, but you do not answer.
    Every night I lift my voice, but I find no relief.

Yet you are holy,
    enthroned on the praises of Israel.
Our ancestors trusted in you,
    and you rescued them.
They cried out to you and were saved.
    They trusted in you and were never disgraced.

But I am a worm and not a man.
    I am scorned and despised by all!
Everyone who sees me mocks me.
    They sneer and shake their heads, saying,
“Is this the one who relies on the Lord?
    Then let the Lord save him!
If the Lord loves him so much,
    let the Lord rescue him!”

Yet you brought me safely from my mother’s womb
    and led me to trust you at my mother’s breast.
10 I was thrust into your arms at my birth.
    You have been my God from the moment I was born.

11 Do not stay so far from me,
    for trouble is near,
    and no one else can help me.
12 My enemies surround me like a herd of bulls;
    fierce bulls of Bashan have hemmed me in!
13 Like lions they open their jaws against me,
    roaring and tearing into their prey.
14 My life is poured out like water,
    and all my bones are out of joint.
My heart is like wax,
    melting within me.
15 My strength has dried up like sunbaked clay.
    My tongue sticks to the roof of my mouth.
    You have laid me in the dust and left me for dead.
16 My enemies surround me like a pack of dogs;
    an evil gang closes in on me.
    They have pierced[a] my hands and feet.
17 I can count all my bones.
    My enemies stare at me and gloat.
18 They divide my garments among themselves
    and throw dice[b] for my clothing.

19 O Lord, do not stay far away!
    You are my strength; come quickly to my aid!
20 Save me from the sword;
    spare my precious life from these dogs.
21 Snatch me from the lion’s jaws
    and from the horns of these wild oxen.

22 I will proclaim your name to my brothers and sisters.[c]
    I will praise you among your assembled people.
23 Praise the Lord, all you who fear him!
    Honor him, all you descendants of Jacob!
    Show him reverence, all you descendants of Israel!
24 For he has not ignored or belittled the suffering of the needy.
    He has not turned his back on them,
    but has listened to their cries for help.

25 I will praise you in the great assembly.
    I will fulfill my vows in the presence of those who worship you.
26 The poor will eat and be satisfied.
    All who seek the Lord will praise him.
    Their hearts will rejoice with everlasting joy.
27 The whole earth will acknowledge the Lord and return to him.
    All the families of the nations will bow down before him.
28 For royal power belongs to the Lord.
    He rules all the nations.

29 Let the rich of the earth feast and worship.
    Bow before him, all who are mortal,
    all whose lives will end as dust.
30 Our children will also serve him.
    Future generations will hear about the wonders of the Lord.
31 His righteous acts will be told to those not yet born.
    They will hear about everything he has done.

Notas al pie

  1. 22:16 As in some Hebrew manuscripts and Greek and Syriac versions; most Hebrew manuscripts read They are like a lion at.
  2. 22:18 Hebrew cast lots.
  3. 22:22 Hebrew my brothers.