Bibelen på hverdagsdansk

Salme 21

Lovsang efter sejren

1Til korlederen: En sang af David.

Herre, kongen glæder sig over din magt,
    han råber af fryd over din sejr.
Du har opfyldt hans hjertes ønske,
    ikke nægtet ham, hvad han bad dig om.
Du kom til ham med rige gaver.
    Du satte en gylden krone på hans hoved.
Han bad om din velsignelse over sit liv,
    og du lovede ham et varigt dynasti.
Du gav ham sejre og berømmelse,
    du tildelte ham ære og værdighed.
Din velsignelse følger ham altid,
    dit nærvær fylder ham med usigelig glæde.
Han stoler på Herren og skal aldrig snuble,
    for den Almægtiges trofaste nåde bevarer ham.

Du opsporer alle dine fjender,
    tilintetgør enhver, som hader dig.
10 Når du viser dig, brænder de op som i en ovn,
    du opsluger dem i vrede, lader ild fortære dem.
11 Du fjerner deres børn fra jordens overflade,
    deres slægt dør fuldstændig ud.
12 Selv om de sætter sig op imod dig,
    vil deres onde planer ikke lykkes.
13 De vender om og flygter,
    når du sender dine pile.

14 Rejs dig, Herre, i din vældige styrke.
    Med sang og spil vil vi lovprise din magt.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 21

Psalmul 21

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Doamne, regele se bucură de tăria pe care o dai Tu.
    Şi cât de mult se veseleşte de izbăvirea Ta!
Tu ai împlinit dorinţa inimii lui
    şi n-ai respins cererea buzelor lui!Sela
Căci l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute,
    i-ai pus pe cap coroană de aur curat.
Ţi-a cerut viaţă şi i-ai dat-o;
    i-ai dat multe zile pentru veci de veci.
Mare este slava lui datorită izbăvirii Tale!
    Splendoare şi măreţie ai pus peste el!
Tu i-ai dat binecuvântări veşnice
    şi l-ai umplut cu bucuria prezenţei Tale.
Căci regele se încrede în Domnul,
    iar prin îndurarea Celui Preaînalt, el nu se va clătina.

Mâna Ta îi va ajunge pe toţi duşmanii Tăi,
    dreapta Ta îi va ajunge pe cei ce Te urăsc.
În ziua arătării Tale
    îi vei face ca un cuptor aprins.
În mânia Lui, Domnul îi va înghiţi
    şi-i va mistui focul!
10 Le vei nimici odraslele de pe pământ
    şi urmaşii dintre fiii oamenilor,
11 căci Ţi s-au împotrivit cu răutate!
    Au urzit intrigi, dar nu vor reuşi!
12 Îi vei pune să dea bir cu fugiţii
    când Îţi vei încorda arcul împotriva lor.

13 Ridică-Te, Doamne, în tăria Ta,
    ca noi să cântăm şi să lăudăm puterea Ta!