Bibelen på hverdagsdansk

Salme 2

Guds udvalgte konge

11-2 Hvorfor er de fremmede folk så rasende?
    Deres konger gør sig klar til kamp.
Hvorfor lægger folk nytteløse planer?
    Deres ledere samles til rådslagning.
De kæmper imod Herren selv,
    de angriber hans udvalgte tjener.
„Lad os bryde de snærende bånd,” siger de.
    „Lad os sprænge de tunge lænker.”

Men han, som troner i Himlen, ler,
    han ryster på hovedet ad deres planer.
Så taler han til dem i vrede,
    de skælver af rædsel ved hans ord:
„Jeg har allerede indsat min konge,
    han skal regere fra Zion, mit hellige bjerg.”

(Den udvalgte konge siger:)
    „Lad mig fortælle jer, hvad Herren har lovet.
Han sagde til mig: ‚Du er min søn,
    i dag er jeg blevet din Far.
Bed mig, og du skal få verden i eje,
    alle jordens riger skal tilhøre dig.
Med dit jernscepter skal du fælde en knusende dom,
    som pottemageren smadrer de fejlslagne kar.’ ”

10 Hør efter, I konger og fyrster,
    vær kloge og lyt til mit råd.
11 Bøj jer ærbødigt for Herren,
    søg ham med frygt og bæven.
12 Bøj jer med respekt i støvet,
    så I ikke bliver knust under hans vrede.[a]
For hans dom kan hurtigt ramme jer.
    Velsignede er de, der søger tilflugt hos ham.

Notas al pie

  1. 2,12 Teksten er uklar.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 2

1Lwaki amawanga geegugunga
    n’abantu ne bateganira obwereere okusala enkwe?
Bakabaka ab’ensi bakuŋŋaanye,
    n’abafuzi ne bateeseza wamu
ku Mukama
    ne ku Kristo we, nga bagamba nti,
“Ka tukutule enjegere zaabwe,
    era tweyambulemu ekikoligo kyabwe.”

Naye Katonda oyo atuula mu ggulu,
    abasekerera busekerezi, n’enkwe zaabwe ezitaliimu zimusesa.
N’alyoka abanenya ng’ajjudde obusungu,
    n’abatiisa nnyo ng’aswakidde.
N’abagamba nti, “Ddala ddala nateekawo kabaka owange
    ku lusozi lwange Sayuuni olutukuvu.”

Nzija kulangirira ekiragiro kya Mukama:

kubanga yaŋŋamba nti, “Ggwe oli Mwana wange,
    olwa leero nfuuse kitaawo.
Nsaba,
    nange ndikuwa amawanga gonna okuba obusika bwo,
    era n’ensi yonna gy’ekoma okuba amatwale go.
Olibafugisa omuggo ogw’ekyuma,
    era olibabetenta ng’entamu y’omubumbi.”

10 Kale nno mubeere n’amagezi mmwe bakabaka;
    muyige okulabulwa mmwe abafuzi b’ensi.
11 Muweereze Mukama nga mumutya,
    era musanyuke n’okukankana.
12 Mwanirize Omwana, mumusembeze Mukama aleme okubasunguwalira
    n’okubazikiriza nga muli mu kkubo lyammwe;
kubanga obusungu bwe bubuubuuka mangu.
    Kyokka bonna abaddukira gy’ali balina omukisa.