Bibelen på hverdagsdansk

Salme 18

Davids sejrssang

1Til korlederen: En sang af Herrens tjener, David. Han sang den til Herren i anledning af, at Herren havde reddet ham fra Saul og alle hans øvrige fjender.

Jeg elsker Herren,
    han er min redning.
Herren er min Klippeborg
    og min Beskytter.
Han er mit Skjul,
    hos ham søger jeg tilflugt.
Han er mit Skjold,
    min Frelse og min Fæstning.
Jeg kalder på Herren, den Højlovede,
    og frelses fra mine fjender.

Dødens reb omsluttede mig,
    undergangens bølger væltede ind over mig,
dødsriget strammede sit greb om mig,
    jeg sad fast i dødens fælde.
I min fortvivlelse råbte jeg til Herren,
    jeg bad til Gud om hjælp.
Han hørte mig fra sin helligdom,
    mit skrig nåede frem til hans ører.
Da rystede jorden og skælvede,
    bjergenes grundvolde bævede,
        for Herrens vrede var blusset op.
Røg væltede ud af hans næsebor,
    fortærende ild skød ud af hans mund,
        glødende kul sprang frem fra ham.
10 Han skubbede himlens forhæng til side
    og trådte ud på de mørke stormskyer.
11 Han steg op på en kerub og fløj,
    fór frem på vindens vinger.
12 Han hyllede sig i mørke,
    omgav sig med sorte tordenskyer.
13 Lynene glimtede foran ham,
    og haglene faldt fra skyerne.
14 Herren tordnede fra himlen,
    den højeste Gud lod sin røst høre.
15 Han skød sine pile,
    sendte fjenderne på flugt.
Han sendte sine lyn af sted,
    så fjenderne spredtes for alle vinde.
16 Herren fnyste i sin harme,
    så Jordens vande blev pisket op,
        og havets bund kom til syne.

17 Fra det høje rakte han hånden ud,
    trak mig op af det dybe vand.
18 Han frelste mig fra mine fjender,
    de hadede mig og var mig for stærke.
19 Da jeg var svag, overfaldt de mig,
    men Herren holdt mig fast
20 og førte mig i sikkerhed.
    Han frelste mig, fordi han elsker mig.
21 Herren belønnede mig for mit retsind,
    tog hensyn til min uskyld,
22 for jeg har holdt mig til hans veje.
    Jeg har ikke i ondskab vendt mig fra min Gud.
23 Altid har jeg hans bud i tanke,
    aldrig har jeg vendt ryggen til hans love.
24 Jeg har adlydt ham til punkt og prikke
    og holdt mig borte fra synden.
25 Herren har belønnet mig for min retfærd,
    han kender min pletfri levevis.
26 Herre, du er trofast mod dem, der er trofaste mod dig,
    retskaffen overfor de retskafne.
27 Du handler uskyldsrent med de uskyldige,
    men er snu mod de snedige.
28 Du ophøjer de ydmyge,
    men ydmyger de hovmodige.
29 Herre, du er mit lys og mit håb,
    du tænder dit lys i mørket.
30 Ved din hjælp kan jeg springe over mure
    og forcere enhver forhindring.

31 Guds veje er fuldkomne,
    hans løfter er sande.
Han er et skjold for dem,
    der søger ly hos ham.
32 Hvor findes der en gud som Herren?
    Hvor findes en klippe som ham?
33 Han giver mig styrke,
    han jævner vejen foran mig.
34 Han gør mine skridt sikre som hjortens,
    han giver mig fodfæste på bjergene.
35 Han træner mine arme til kamp,
    så jeg kan spænde kobberbuen.
36 Herre, du giver mig din frelse som et skjold,
    du støtter mig med din højre hånd,
        din hjælp giver mig styrke.
37 Du udjævner stien foran mig,
    så jeg ikke snubler og falder.
38 Jeg forfulgte mine fjender og gjorde det af med dem,
    jeg holdt ikke inde, før de alle var besejret.
39 Jeg slog dem ned, så de ikke kunne rejse sig,
    de ligger faldne ved mine fødder.
40 Du gav mig styrke til kampen,
    du tvang mine modstandere i knæ,
41 du slog mine fjender på flugt,
    jeg gjorde det af med dem, som hadede mig.
42 De råbte om hjælp,
    men ingen kom til undsætning.
De råbte til dig, Herre,
    men du ville ikke høre.
43 Jeg knuste dem til støv, som hvirvler i vinden,
    jeg trådte dem ned som snavs på gaden.
44 Du hjalp mig i kampen mod fjendtlige hære,
    gav mig sejr over fremmede folkeslag,
        som nu er blevet mig underlagt.
45 Straks de hørte min røst, adlød de.
    De kom krybende hen til mig.
46 De tabte fuldstændig modet,
    kom skælvende frem fra deres skjul.

47 Herren lever!
Lovet være min redningsmand.
    Ære være min Gud, som frelste mig,
48 den Gud, som besejrede mine fjender,
    som gjorde mig til hersker over fremmede folkeslag.
49 Herre, du reddede mig fra mine fjender.
    Du førte mig i sikkerhed,
        og frelste mig fra voldens mænd.

50 Derfor vil jeg lovprise dig blandt folkeslagene, Herre.
    Jeg vil synge om din storhed.
51 Du giver din konge en mægtig sejr,
    du viser nåde mod din salvede konge,
        mod mig og mine efterkommere til evig tid.

New International Reader's Version

Psalm 18

Psalm 18

For the director of music. A psalm of David, the servant of the Lord. He sang the words of this song to the Lord. He sang them when the Lord saved him. He saved him from the power of all his enemies and of Saul. David said,

I love you, Lord.
    You give me strength.

The Lord is my rock and my place of safety. He is the God who saves me.
    My God is my rock. I go to him for safety.
    He is like a shield to me. He’s the power that saves me. He’s my place of safety.
I called out to the Lord. He is worthy of praise.
    He saved me from my enemies.

The ropes of death were almost wrapped around me.
    A destroying flood swept over me.
The ropes of the grave were tight around me.
    Death set its trap in front of me.
When I was in trouble, I called out to the Lord.
    I cried to my God for help.
From his temple he heard my voice.
    My cry for help reached his ears.

The earth trembled and shook.
    The base of the mountains rocked back and forth.
    It trembled because the Lord was angry.
Smoke came out of his nose.
    Flames of fire came out of his mouth.
    Burning coals blazed out of it.
He opened the heavens and came down.
    Dark clouds were under his feet.
10 He stood on the cherubim and flew.
    The wings of the wind lifted him up.
11 He covered himself with darkness.
    The dark rain clouds of the sky were like a tent around him.
12 Clouds came out of the brightness that was all around him.
    They came with hailstones and flashes of lightning.
13 The Lord thundered from heaven.
    The voice of the Most High God was heard.
14 He shot his arrows and scattered our enemies.
    He sent great flashes of lightning and chased the enemies away.
15 The bottom of the sea could be seen.
    The foundations of the earth were uncovered.
Lord, it happened when your anger blazed out.
    It came like a blast of breath from your nose.

16 He reached down from heaven. He took hold of me.
    He lifted me out of deep waters.
17 He saved me from my powerful enemies.
    He set me free from those who were too strong for me.
18 They opposed me when I was in trouble.
    But the Lord helped me.
19 He brought me out into a wide and safe place.
    He saved me because he was pleased with me.

20 The Lord has been good to me because I do what is right.
    He has rewarded me because I lead a pure life.
21 I have lived the way the Lord wanted me to.
    I am not guilty of turning away from my God.
22 I keep all his laws in mind.
    I haven’t turned away from his commands.
23 He knows that I am without blame.
    He knows I’ve kept myself from sinning.
24 The Lord has rewarded me for doing what is right.
    He has rewarded me because I haven’t done anything wrong.

25 Lord, to those who are faithful you show that you are faithful.
    To those who are without blame you show that you are without blame.
26 To those who are pure you show that you are pure.
    But to those whose paths are crooked you show that you are clever.
27 You save those who aren’t proud.
    But you bring down those whose eyes are proud.
28 Lord, you keep the lamp of my life burning brightly.
    You are my God. You bring light into my darkness.
29 With your help I can attack a troop of soldiers.
    With the help of my God I can climb over a wall.

30 God’s way is perfect.
    The Lord’s word doesn’t have any flaws.
He is like a shield
    to all who go to him for safety.
31 Who is God except the Lord?
    Who is the Rock except our God?
32 God gives me strength for the battle.
    He keeps my way secure.
33 He makes my feet like the feet of a deer.
    He causes me to stand on the highest places.
34 He trains my hands to fight every battle.
    My arms can bend a bow of bronze.
35 Lord, you are like a shield that keeps me safe.
    Your strong right hand keeps me going.
    Your help has made me great.
36 You give me a wide path to walk on
    so that I don’t twist my ankles.

37 I chased my enemies and caught them.
    I didn’t turn back until they were destroyed.
38 I crushed them so that they couldn’t get up.
    They fell under my feet.
39 Lord, you gave me strength to fight the battle.
    You made my enemies humble in front of me.
40 You made them turn their backs and run away.
    So I destroyed my enemies.
41 They cried out for help. But there was no one to save them.
    They called out to the Lord. But he didn’t answer them.
42 I beat them as fine as dust blown by the wind.
    I stomped on them like mud in the streets.

43 You saved me when my own people attacked me.
    You made me the ruler over nations.
    People I didn’t know serve me now.
44 People from other lands bow down to me in fear.
    As soon as they hear me, they obey me.
45 All of them give up hope.
    They come trembling out of their hiding places.

46 The Lord lives! Give praise to my Rock!
    Give honor to God my Savior!
47 He is the God who pays back my enemies.
    He brings the nations under my control.
48     He saves me from my enemies.
You have honored me more than them.
    You have saved me from a man who wanted to hurt me.
49 Lord, I will praise you among the nations.
    I will sing the praises of your name.
50 The Lord helps his king win great battles.
    He shows his faithful love to his anointed king.
    He shows it to David and to his family forever.