Bibelen på hverdagsdansk

Salme 16

Glæden i Guds nærvær

1En sang af David.

Åh, Gud, beskyt mig,
    for jeg søger ly hos dig.
Du er min Herre, og alt det gode,
    jeg har oplevet, kommer fra dig.

De gudfrygtige i landet er mine helte,
    og jeg glæder mig over dem.
Men de, som tilbeder andre guder,
    oplever mange sorger.
Jeg vil ikke nævne deres guders navne
    eller være med til at bringe dem ofre.

Herre, du opfylder alle mine behov,
    mit liv er i dine hænder.
Du har velsignet mig med et herligt land
    og givet mig en vidunderlig arv.

Jeg vil prise Herren, min Rådgiver,
    selv om natten vejleder han mig.
Jeg stoler altid på Herren.
    Han står ved min side, så jeg ikke falder.
Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange.
    Også mit legeme er i sikkerhed,
10 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde.
    Du vil ikke lade din hengivne tjener gå i forrådnelse.
11 Du har vist mig vejen til livet,
    hos dig fyldes jeg med glæde,
        du giver mig den evige herlighed.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 16

Psalmul 16

Un mihtam[a] al lui David

Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci la Tine caut adăpost!
    Eu zic Domnului: „Tu eşti Stăpânul meu;
        nu am nimic bun decât pe Tine!“

Sfinţii care sunt în ţară,
    ei sunt cei măreţi în care-mi găsesc toată plăcerea.[b]
Durerile celor ce aleargă după idoli se înmulţesc;
    eu însă nu aduc ca ei jertfe de băutură din sânge
        şi nici nu pun numele idolilor lor pe buzele mele.

Doamne, Tu eşti partea mea de moştenire şi cupa mea!
    Tu eşti Cel Care îmi apuci sorţul[c]!
Plăcute moşii mi-au căzut la sorţi!
    Într-adevăr, frumoasă moştenire mi-a fost dată!

Îl voi binecuvânta pe Domnul Care mă sfătuieşte!
    Până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima!
Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea,
    căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte sufletul[d]!
    Mai mult, trupul meu va locui în siguranţă,
10 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor
    şi nu vei îngădui ca sfântul Tău[e] să vadă putrezirea.
11 Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieţii …
    În prezenţa Ta este belşug de bucurie,
        la dreapta Ta sunt desfătări veşnice![f]

Notas al pie

  1. Psalmii 16:1 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur
  2. Psalmii 16:3 Sau: Cât despre preoţii păgâni care sunt în ţară / şi cei mari în care toţi îşi găsesc plăcerea:
  3. Psalmii 16:5 Sau: Care îmi asiguri viitorul; psalmistul Îl vede pe Dumnezeu ca fiind Cel Care aruncă sorţul pentru el (metodă folosită în acele vremuri pentru împărţirea pământului), lucru care-l asigură că partea lui va fi una foarte bună (vezi v. 6)
  4. Psalmii 16:9 Lit: slava mea; LXX: limba
  5. Psalmii 16:10 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); sau: credinciosul Tău
  6. Psalmii 16:11 Sau: Tu-mi vei arăta cărarea vieţii, / bucuriile nespuse din prezenţa Ta / şi desfătările veşnice de la dreapta Ta