Bibelen på hverdagsdansk

Salme 150

Afsluttende lovsang

1Halleluja!
Pris Gud i hans helligdom,
    pris ham i hans himmelske bolig.
Pris ham for hans underfulde handlinger,
    pris ham for hans overvældende magt.
Pris ham med det kraftige vædderhorn,
    pris ham med harpe og lyre.
Pris ham med tamburiner og dans,
    pris ham med strengeinstrumenter og fløjte.
Pris ham med kraftige cymbler,
    som får det hele til at runge.
Alt, hvad der er liv i, skal prise Herren.
Halleluja!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 150

Psalmul 150

Lăudaţi-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul în Lăcaşul Lui cel sfânt!
    Lăudaţi-L în întinderea cerurilor Lui măreţe!
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari,
    lăudaţi-L pentru măreţia Sa nemărginită!
Lăudaţi-L în sunet de corn,
    lăudaţi-L cu harfa şi cu lira!
Lăudaţi-L cu tamburine şi cu dansuri,
    lăudaţi-L cu instrumente cu corzi şi cu fluiere!
Lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare,
    lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!
Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul!