Bibelen på hverdagsdansk

Salme 149

Guds folks triumf

1Halleluja!
Syng en ny sang for Herren,
    pris ham i de gudfrygtiges forsamling.
Israel, glæd dig over din Skaber,
    Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
Pris ham ved at danse af glæde,
    lovsyng ham med tamburiner og lyrer.
Herren fryder sig over sit folk,
    han kommer de ydmyge til undsætning.

Lad de gudfrygtige fryde sig over sejren,
    juble af glæde natten igennem.
Med lovsang til Gud i hjerte og mund,
    og et tveægget sværd i hånden,
fuldbyrder de Guds dom over nationerne
    og udfører straffen over de fremmede folkeslag.
De lægger fjendernes konger i lænker
    og stormændene i fodjern.
De udfører den dom, der er afsagt,
    men Guds trofaste tjenere vil blive æret.
Halleluja!

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 149

1Славьте Вечного!

Пойте Вечному новую песнь,
    воздайте Ему хвалу в собрании верных.

Да радуется Исраил своему Создателю,
    жители Сиона да возликуют о своём Царе.
Да славят имя Его танцами,
    на бубнах и арфах да играют Ему,
потому что Вечный благоволит к Своему народу
    и возвеличивает смиренных, спасая их.
Да торжествуют верные Ему в славе
    и поют на ложах своих.

Да хвалят Аллаха своими устами,
    и да будет острый меч в их руке,
чтобы совершить мщение над народами,
    наказание – над племенами,
чтобы заковать их царей в цепи
    и их вельмож – в железные оковы,
чтобы произвести над ними предначертанный суд.
    Эта честь принадлежит всем верным Ему.

Славьте Вечного!