Bibelen på hverdagsdansk

Salme 149

Guds folks triumf

1Halleluja!
Syng en ny sang for Herren,
    pris ham i de gudfrygtiges forsamling.
Israel, glæd dig over din Skaber,
    Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
Pris ham ved at danse af glæde,
    lovsyng ham med tamburiner og lyrer.
Herren fryder sig over sit folk,
    han kommer de ydmyge til undsætning.

Lad de gudfrygtige fryde sig over sejren,
    juble af glæde natten igennem.
Med lovsang til Gud i hjerte og mund,
    og et tveægget sværd i hånden,
fuldbyrder de Guds dom over nationerne
    og udfører straffen over de fremmede folkeslag.
De lægger fjendernes konger i lænker
    og stormændene i fodjern.
De udfører den dom, der er afsagt,
    men Guds trofaste tjenere vil blive æret.
Halleluja!

Amplified Bible

Psalm 149

Israel Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Sing to the Lord a new song,
And praise Him in the congregation of His godly ones (believers).

Let Israel rejoice in their Maker;
Let Zion’s children rejoice in their King.

Let them praise His name with dancing;
Let them sing praises to Him with the tambourine and lyre.

For the Lord takes pleasure in His people;
He will beautify the humble with salvation.


Let the godly ones exult in glory;
Let them sing for joy on their beds.

Let the high praises of God be in their throats,
And a two-edged sword in their hands,

To execute vengeance on the nations
And punishment on the peoples,

To bind their kings with chains
And their nobles with fetters of iron,

To execute on them the judgment written.
This is the honor for all His godly ones.
Praise the Lord! (Hallelujah!)