Bibelen på hverdagsdansk

Salme 148

Hele skabningen skal lovsynge Herren

1Halleluja!
Lad Herrens pris lyde fra himlen.
    Lovsyng ham, I, der hører hjemme i det høje.
Pris ham, I engle,
    lad den himmelske hærskare lovsynge ham.
Pris ham, sol og måne,
    lovsyng ham, alle I blinkende stjerner.
Pris ham, I højeste himle,
    lovsyng ham, I vande højt over skyerne.
I skal alle prise Herren,
    for I er skabt på hans befaling.
Han gav jer hver jeres faste plads
    ved en befaling, som ikke kan trækkes tilbage.
Lad Herrens pris lyde fra jorden,
    lovsyng ham, alle I havets skabninger.
Pris ham, lyn og hagl, sne og tåge,
    lovsyng ham, I vinde, der udfører hans befalinger.
Pris ham, I bjerge og bakker,
    lovsyng ham, I frugttræer og cederskove.
10 Pris ham, både rovdyr og husdyr,
    lovsyng ham, I krybdyr og fugle.
11 Pris ham, I jordens konger,
    lovsyng ham, alle I fyrster og ledere.
12 Pris ham, I unge mænd og unge piger,
    lovsyng ham, både I børn og I ældre.
13 I skal alle prise Herren, for han er større end alt andet.
    Han har al magten i himlen og på jorden.
14 Han har ført sit folk frem til sejr,
    han har givet sine tjenere grund til glæde,
        det er Israel, som står hans hjerte nær.
Halleluja!

Amplified Bible

Psalm 148

The Whole Creation Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Praise the Lord from the heavens;
Praise Him in the heights!

Praise Him, all His angels;
Praise Him, all His hosts (armies)!

Praise Him, sun and moon:
Praise Him, all stars of light!

Praise Him, highest heavens,
And the waters above the heavens!

Let them praise the name of the Lord,
For He commanded and they were created.

He has also established them forever and ever;
He has made a decree which shall not pass away.


Praise the Lord from the earth,
Sea monsters and all deeps;

Lightning and hail, snow and fog;
Stormy wind, fulfilling His orders;

Mountains and all hills;
Fruitful trees and all cedars;
10 
Beasts and all cattle;
Creeping things and winged birds;
11 
Kings of the earth and all people;
Princes and all judges of the earth;
12 
Both young men and virgins;
Old men and children.

13 
Let them praise the name of the Lord,
For His name alone is exalted and supreme;
His glory and majesty are above earth and heaven.
14 
He has lifted up a horn for His people [giving them strength, prosperity, dignity, and preeminence],
Praise for all His godly ones;
For the people of Israel, a people near to Him.
Praise the Lord! (Hallelujah!)