Bibelen på hverdagsdansk

Salme 147

Den almægtige Gud

1Halleluja!
Det er godt at synge lovsange til Gud,
    ja, det er herligt at prise hans magt.
Herren genopbygger Jerusalem
    og bringer de landflygtige hjem til Israel.
Han heler de sønderbrudte hjerter,
    læger de sår, de har fået.
Herren satte stjernerne på himlen,
    han har givet dem alle et navn.
Han er stor og mægtig,
    hans visdom er uden grænser.
Herren rejser den ydmyge op
    og kaster den onde i støvet.
Syng takkesange for Herren,
    spil på jeres harper for Gud.
Han samler skyerne på himlen,
    sender byger af regn ned på jorden,
        så græs spirer frem på bakkerne.
Han giver dyrene deres føde,
    mætter den skrigende ravneunge.
10 Han er ikke interesseret i stærke heste,
    ikke imponeret af krigerens styrke.
11 Han glæder sig over dem, der adlyder ham
    og har tillid til hans trofaste omsorg.
12 Jerusalems befolkning, pris Herren.
    Zions indbyggere, lovsyng jeres Gud.
13 Han beskytter byen mod fjenders angreb
    og velsigner dens indbyggere.
14 Han skaber fred i landet
    og sørger for en rigelig høst.
15 Han sender sit ord ud over jorden,
    hans vilje bliver udført i hast.
16 Han breder sneen ud som et tæppe,
    spreder rimfrost på jorden som mel.
17 Han kaster hagl som byger af småsten,
    hvem kan holde stand mod den isnende kulde?
18 På hans ord begynder isen at smelte,
    når han ånder på den, pibler vandet frem.
19 Han sendte sit ord til Israels folk,
    gav dem sine forskrifter og lovbud.
20 Han sendte det ikke til de andre folk,
    de kender ikke hans love.
Halleluja!

Swedish Contemporary Bible

Psalms 147

Psalm 147

Tacksägelse för det goda Herren ger

1Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!

Lovsången är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar det skingrade Israel.

3Han helar dem som har förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4Han har bestämt stjärnornas antal

och gett var och en ett namn.

5Vår Herre är stor,

hans makt är oinskränkt,

hans förstånd är obegränsat.

6Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa slår han till marken.

7Sjung till Herren med tacksamhet!

Lovsjung vår Gud till harpa!

8Han täcker himlen med moln

och låter regn falla på jorden.

Han låter gräset växa på bergen.

9Han ger mat åt djuren

och åt korpens ungar när de skriker.

10Hästens styrka imponerar inte på honom.

Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.

11Herren gläder sig över dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

12Jerusalem, lova Herren!

Sion, prisa din Gud!

13Han gör bommarna i dina portar starka

och välsignar dina barn med dig.

14Han låter fred råda vid dina gränser

och mättar dig med det finaste vete.

15Han ger jorden sina befallningar,

och snabbt går hans ord ut.

16Han breder ut snö som ull,

och han sprider ut frosten som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor;

vem kan uthärda hans kyla?

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnen strömmar.

19Han har gjort sitt ord känt för Jakob,

sina bud och beslut för Israel.

20Något sådant har han inte gjort för andra folk.

De känner inte till hans bud.

Halleluja!