Bibelen på hverdagsdansk

Salme 147

Den almægtige Gud

1Halleluja!
Det er godt at synge lovsange til Gud,
    ja, det er herligt at prise hans magt.
Herren genopbygger Jerusalem
    og bringer de landflygtige hjem til Israel.
Han heler de sønderbrudte hjerter,
    læger de sår, de har fået.
Herren satte stjernerne på himlen,
    han har givet dem alle et navn.
Han er stor og mægtig,
    hans visdom er uden grænser.
Herren rejser den ydmyge op
    og kaster den onde i støvet.
Syng takkesange for Herren,
    spil på jeres harper for Gud.
Han samler skyerne på himlen,
    sender byger af regn ned på jorden,
        så græs spirer frem på bakkerne.
Han giver dyrene deres føde,
    mætter den skrigende ravneunge.
10 Han er ikke interesseret i stærke heste,
    ikke imponeret af krigerens styrke.
11 Han glæder sig over dem, der adlyder ham
    og har tillid til hans trofaste omsorg.
12 Jerusalems befolkning, pris Herren.
    Zions indbyggere, lovsyng jeres Gud.
13 Han beskytter byen mod fjenders angreb
    og velsigner dens indbyggere.
14 Han skaber fred i landet
    og sørger for en rigelig høst.
15 Han sender sit ord ud over jorden,
    hans vilje bliver udført i hast.
16 Han breder sneen ud som et tæppe,
    spreder rimfrost på jorden som mel.
17 Han kaster hagl som byger af småsten,
    hvem kan holde stand mod den isnende kulde?
18 På hans ord begynder isen at smelte,
    når han ånder på den, pibler vandet frem.
19 Han sendte sit ord til Israels folk,
    gav dem sine forskrifter og lovbud.
20 Han sendte det ikke til de andre folk,
    de kender ikke hans love.
Halleluja!

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!