Bibelen på hverdagsdansk

Salme 143

Bøn om befrielse

1En sang af David.

Herre, hør min bøn!
    Lyt til mit indtrængende råb!
        Svar mig, for du er trofast og god.
Fordøm mig ikke, Herre,
    for ingen er fejlfri i dine øjne.

Mine fjender forfølger mig,
    de har spoleret mit liv.
De tvinger mig til at leve i mørket,
    som om jeg allerede var død.
Modet svigter mig,
    jeg er lammet af frygt.

Jeg tænker på gamle dage,
    jeg mindes dine mægtige undere,
        jeg husker det, du gjorde engang.
Jeg rækker ud efter dig med længsel,
    min sjæl tørster som den tørre jord.
Skynd dig at hjælpe mig, Herre,
    for jeg kan snart ikke mere.
Vend mig ikke ryggen,
    for så er det ude med mig.

Lad mig smage din godhed hver morgen,
    for det er dig, jeg sætter min lid til.
Vis mig din vilje med mit liv,
    for det er dig, jeg ønsker at følge.
Frels mig fra mine fjender, Herre,
    for det er hos dig, jeg har søgt tilflugt.
10 Lær mig at gøre din vilje,
    for det er dig, der er min Gud.
Led mig ved din gode Ånd
    til et sted, hvor jeg kan leve i fred.
11 Frels mig, Herre, for din æres skyld,
    hjælp mig for din godheds skyld.
12 Uskadeliggør alle mine fjender,
    for jeg er din tjener.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 143

Psalm 143

Ångerpsalm. Bön om räddning

1En psalm av David.

Herre, hör min bön!

Lyssna till min åkallan,

befria mig i din trofasthet och rättfärdighet.

2Ställ inte din tjänare inför rätta,

för ingen levande är rättfärdig i dina ögon.

3Min fiende har förföljt mig

och krossat mig.

Han har placerat mig i mörker,

precis som de som dött för länge sedan.

4Jag är färdig att ge upp

och mitt hjärta är förlamat.

5Jag minns tider som gått,

jag tänker på allt som du gjort,

begrundar dina händers verk.

6Jag sträcker mina händer mot dig,

jag törstar efter dig som ett förtorkat land. Séla

7Skynda dig, Herre, och svara mig,

för jag blir alltmer deprimerad.

Vänd dig inte bort från mig,

för då blir jag som de som ligger i sina gravar.

8Låt mig varje morgon erfara din nåd,

för jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag ska gå,

för jag sätter mitt hopp till dig.

9Rädda mig från mina fiender!

Herre, jag flyr till dig.

10Lär mig att göra din vilja,

för du är min Gud.

Låt din goda Ande leda mig på jämn mark.

11Herre, bevara mitt liv för ditt namns skull.

Led mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

12Utplåna mina fiender i din nåd,

förgör dem som är ute efter mitt liv,

för jag är din tjänare.