Bibelen på hverdagsdansk

Salme 143

Bøn om befrielse

1En sang af David.

Herre, hør min bøn!
    Lyt til mit indtrængende råb!
        Svar mig, for du er trofast og god.
Fordøm mig ikke, Herre,
    for ingen er fejlfri i dine øjne.

Mine fjender forfølger mig,
    de har spoleret mit liv.
De tvinger mig til at leve i mørket,
    som om jeg allerede var død.
Modet svigter mig,
    jeg er lammet af frygt.

Jeg tænker på gamle dage,
    jeg mindes dine mægtige undere,
        jeg husker det, du gjorde engang.
Jeg rækker ud efter dig med længsel,
    min sjæl tørster som den tørre jord.
Skynd dig at hjælpe mig, Herre,
    for jeg kan snart ikke mere.
Vend mig ikke ryggen,
    for så er det ude med mig.

Lad mig smage din godhed hver morgen,
    for det er dig, jeg sætter min lid til.
Vis mig din vilje med mit liv,
    for det er dig, jeg ønsker at følge.
Frels mig fra mine fjender, Herre,
    for det er hos dig, jeg har søgt tilflugt.
10 Lær mig at gøre din vilje,
    for det er dig, der er min Gud.
Led mig ved din gode Ånd
    til et sted, hvor jeg kan leve i fred.
11 Frels mig, Herre, for din æres skyld,
    hjælp mig for din godheds skyld.
12 Uskadeliggør alle mine fjender,
    for jeg er din tjener.

Nkwa Asem

Nnwom 143

Mmoa mpaebɔ

1Awurade, tie me mpaebɔ! Wo trenee mu, tie m’adesrɛ. Gye me so wɔ wo nokware turodoo mu! Nsɔ me, w’akoa, nhwɛ! Obiara nyɛ pɛ w’anim.

Me tamfo apɛ me anya me na wadi me so koraa. Ɔde me ato afiase sum mu na mayɛ sɛ wɔn a wowuwui dedaadaw no. Ɛno nti, mereyɛ apa abaw. M’aba mu abu.

Mekae mmere a atwam no; midwen nea woayɛ nyinaa. Mekae wo nnwuma nyinaa. Mepagyaw me nsa kyerɛ wo so wɔ mpaebɔ mu; wo ho sukɔm de me kra sɛ asase kesee. Awurade, bua me mprempren ara! M’anidaso asa. Mfa wo ho nhintaw me anyɛ saa a, mɛfra nsamanfo mu. Daa anɔpa, kae me wo dɔ a wodɔ me no efisɛ, mede me ho to wo so. Me mpaebɔ ba wo nkyɛn. Kyerɛ me kwan a memfa so. Awurade, mekɔ wo nkyɛn kɔpɛ hintabea, gye me fi m’atamfo nsam. 10 Woyɛ me Nyankopɔn; kyerɛ me na menyɛ w’apɛde. Hwɛ me yiye na kyerɛ me kwan pa a memfa so.

11 Gye me, Awurade, sɛnea woahyɛ me bɔ no; fa wo papayɛ so gye me fi ɔhaw mu! 12 Esiane ɔdɔ a wodɔ me nti, kum m’atamfo na sɛe wɔn a wɔhyɛ me so nyinaa efisɛ, meyɛ wo somfo.