Bibelen på hverdagsdansk

Salme 140

Bøn om beskyttelse

1Til korlederen: En sang af David.

Herre, red mig fra onde mennesker,
    beskyt mig mod voldelige mænd.
Altid har de ondt i sinde,
    hele tiden skaber de konflikter.
De spiller med tungen som en slange,
    deres ord er som dræbende gift.

Herre, beskyt mig mod de ondes angreb,
    vær mit værn mod de voldsmænd,
        som ønsker at få mig ned med nakken.
Selvsikre mennesker sætter fælder for mig,
    de lægger et net ud og sætter snarer på min vej.
        De ligger i baghold for at fange mig.

Herre, du er min Gud.
    Lyt til min bøn om hjælp.
Ja, Herre, du er min redningsmand,
    du beskytter mig på kampens dag.
Lad ikke de gudløse få deres vilje,
    lad ikke deres onde planer lykkes.
10 Lad dem ikke få held til at omringe mig,
    men lad deres ondskab ramme dem selv.
11 Lad gloende kul vælte ned over dem,
    styrt dem i afgrunden, så de aldrig kommer op igen.
12 Lad ikke løgnere få fremgang i landet,
    lad voldsmænd få deres velfortjente straf.
13 Herre, jeg ved, du vil føre de hjælpeløses sag
    og forsvare de undertryktes rettigheder.
14 De gudfrygtige har grund til at takke dig,
    de retskafne skal bo i din nærhed.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 140

Psalm 140

Bön om beskydd för hot och förtal

1För körledaren. En psalm av David.

2Herre, rädda mig från onda människor.

Skydda mig från dessa våldsamma män,

3som lägger onda planer

och dagligen är ute efter strid.

4De vässar sina tungor som ormar,

och deras ord är som huggormsgift. Séla

5Bevara mig, Herre, för de gudlösas handlingar,

skydda mig från våldsmän som försöker få mig på fall.

6De högmodiga sätter ut snaror för mig,

de breder ut nät vid vägkanten

och lägger ut fällor för mig. Séla

7Jag säger till Herren: ”Du är min Gud.”

Lyssna, Herre, till mina böner!

8Herre, Herre, min starke räddare,

som skyddar mitt huvud på stridens dag,

9låt inte de ondas önskningar uppfyllas, Herre!

Låt inte deras planer lyckas, så att de blir högfärdiga! Séla

10Låt dem som omringar mig själva drabbas

av den ofärd som de har talat om!

11Låt brinnande kol falla över dem

och kasta ner dem i eld,

i djupa hålor som de inte kan ta sig upp ur!

12En baktalare ska inte bestå i landet,

och en våldsman ska följas av olyckor och slås ner.

13Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösa

och skaffar de fattiga rätt.

14De rättfärdiga ska prisa dig

och de uppriktiga bo i din närhet.