Bibelen på hverdagsdansk

Salme 138

Herrens trofasthed og hjælp

1En sang af David.

Jeg takker dig, Herre, af hele mit hjerte,
    lovsynger dig i alles påhør.[a]
Jeg bøjer mig i tilbedelse mod din helligdom,
    jeg priser dig, for du er trofast og sand.
Du er ophøjet over alt andet,
    og dit ord står urokkeligt fast.
Du svarer mig, når jeg råber om hjælp,
    giver mig livsmod og styrke igen.
Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
    når de hører de ord, du taler.
Ja, de skal synge om dine undere,
    og give dig den ære, som tilkommer dig.
Selv om du er så umådelig stor,
    tager du dig af de svage og ydmyge,
        men de stolte skubber du fra dig.
Når jeg står i problemer til halsen,
    er du med mig og redder mit liv.
Du holder fjendernes vrede i skak,
    frelser mig ved din vældige kraft.
Du fører mig igennem til sejr.
    Din trofaste kærlighed varer ved.
Opgiv mig ikke,
    men fuldend dit værk.

Notas al pie

  1. 138,1 Mere ordret: „guders påhør”, men det vides ikke, om „guder” henviser til engle, afguder eller ledende personer. Det mest sandsynlige er, at der her tænkes på ledere i samfundet og præsteskabet, men LXX har oversat med det græske ord for englene.

Nueva Versión Internacional

Salmos 138

Salmo de David.

1Señor, quiero alabarte de todo corazón,
    y cantarte salmos delante de los dioses.
Quiero inclinarme hacia tu santo templo
    y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad.
Porque has exaltado tu nombre y tu palabra
    por sobre todas las cosas.
Cuando te llamé, me respondiste;
    me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas.

Oh Señor, todos los reyes de la tierra
    te alabarán al escuchar tus palabras.
Celebrarán con cánticos tus caminos,
    porque tu gloria, Señor, es grande.

El Señor es excelso,
    pero toma en cuenta a los humildes
    y mira[a] de lejos a los orgullosos.
Aunque pase yo por grandes angustias,
    tú me darás vida;
contra el furor de mis enemigos extenderás la mano:
    ¡tu mano derecha me pondrá a salvo!
El Señor cumplirá en mí su propósito.[b]
Tu gran amor, Señor, perdura para siempre;
    ¡no abandones la obra de tus manos!

Notas al pie

  1. 138:6 mira. Lit. conoce.
  2. 138:8 El Señor … su propósito. Lit. El Señor completará en mí.