Bibelen på hverdagsdansk

Salme 138

Herrens trofasthed og hjælp

1En sang af David.

Jeg takker dig, Herre, af hele mit hjerte,
    lovsynger dig i alles påhør.[a]
Jeg bøjer mig i tilbedelse mod din helligdom,
    jeg priser dig, for du er trofast og sand.
Du er ophøjet over alt andet,
    og dit ord står urokkeligt fast.
Du svarer mig, når jeg råber om hjælp,
    giver mig livsmod og styrke igen.
Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
    når de hører de ord, du taler.
Ja, de skal synge om dine undere,
    og give dig den ære, som tilkommer dig.
Selv om du er så umådelig stor,
    tager du dig af de svage og ydmyge,
        men de stolte skubber du fra dig.
Når jeg står i problemer til halsen,
    er du med mig og redder mit liv.
Du holder fjendernes vrede i skak,
    frelser mig ved din vældige kraft.
Du fører mig igennem til sejr.
    Din trofaste kærlighed varer ved.
Opgiv mig ikke,
    men fuldend dit værk.

Notas al pie

  1. 138,1 Mere ordret: „guders påhør”, men det vides ikke, om „guder” henviser til engle, afguder eller ledende personer. Det mest sandsynlige er, at der her tænkes på ledere i samfundet og præsteskabet, men LXX har oversat med det græske ord for englene.

New Russian Translation

Psalms 138

Псалом 138

1Дирижеру хора. Псалом Давида.

Господи, Ты испытал

и знаешь меня.

2Сажусь ли я, встаю ли – Ты знаешь;

мои мысли понимаешь издалека.

3Иду ли я, отдыхаю ли – Ты видишь,

и все пути мои знаешь.

4Нет еще слова на моих устах,

но Ты, Господи, его уже знаешь.

5Ты вокруг меня, и впереди, и позади,

и кладешь на меня Свою руку.

6Ведение Твое удивительно для меня,

слишком велико для моего понимания.

7Куда могу уйти от Твоего Духа?

Куда могу убежать от Твоего присутствия?

8Поднимусь ли на небеса – Ты там,

сойду ли в мир мертвых – и там Ты.

9Взлечу ли на крыльях зари на востоке,

поселюсь ли за дальними морями на западе,

10даже там Твоя рука поведет меня,

Твоя правая рука удержит меня.

11Если скажу: «Тьма сокроет меня,

и свет превратится в ночь»,

12даже тогда тьма не темна для Тебя,

и ночь светла, как день:

как тьма, так и свет.

13Ты создал все внутренности мои,

в материнской утробе соткал меня.

14Буду славить Тебя за то,

что я так дивно устроен.

Чудесны Твои дела,

душа моя сознает это вполне.

15Мои кости не были сокрыты от Тебя,

когда я был в тайне сотворен,

образован в глубине материнской утробы[a].

16Твои глаза видели мой зародыш,

и в книге Твоей все мои дни были записаны,

когда ни одного из них еще и не было.

17Как дороги для меня[b] Твои мысли, Боже!

Как велико их число!

18Стану исчислять их –

они многочисленнее песка.

Когда пробуждаюсь, я все еще с Тобой.

19О Боже, если бы Ты истребил нечестивых!

Отойдите от меня, кровожадные!

20Нечестиво они говорят против Тебя;

Твои враги произносят Твое имя напрасно

21Как не возненавидеть мне ненавидящих Тебя, Господи?

Как не питать отвращение к тем, кто восстает против Тебя?

22Полной ненавистью ненавижу их;

Твои враги и для меня враги.

23Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце;

испытай меня и узнай мои помышления.

24Посмотри, не на опасном ли я пути

и веди меня по пути вечному.

Notas al pie

  1. 138:15 Материнской утробы – букв.: «земли».
  2. 138:17 Или: «обо мне».