Bibelen på hverdagsdansk

Salme 138

Herrens trofasthed og hjælp

1En sang af David.

Jeg takker dig, Herre, af hele mit hjerte,
    lovsynger dig i alles påhør.[a]
Jeg bøjer mig i tilbedelse mod din helligdom,
    jeg priser dig, for du er trofast og sand.
Du er ophøjet over alt andet,
    og dit ord står urokkeligt fast.
Du svarer mig, når jeg råber om hjælp,
    giver mig livsmod og styrke igen.
Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
    når de hører de ord, du taler.
Ja, de skal synge om dine undere,
    og give dig den ære, som tilkommer dig.
Selv om du er så umådelig stor,
    tager du dig af de svage og ydmyge,
        men de stolte skubber du fra dig.
Når jeg står i problemer til halsen,
    er du med mig og redder mit liv.
Du holder fjendernes vrede i skak,
    frelser mig ved din vældige kraft.
Du fører mig igennem til sejr.
    Din trofaste kærlighed varer ved.
Opgiv mig ikke,
    men fuldend dit værk.

Notas al pie

  1. 138,1 Mere ordret: „guders påhør”, men det vides ikke, om „guder” henviser til engle, afguder eller ledende personer. Det mest sandsynlige er, at der her tænkes på ledere i samfundet og præsteskabet, men LXX har oversat med det græske ord for englene.

New American Standard Bible

Psalm 138

Thanksgiving for the Lord’s Favor.

A Psalm of David.

1I will give You thanks with all my heart;
I will sing praises to You before the gods.
I will bow down toward Your holy temple
And give thanks to Your name for Your lovingkindness and Your [a]truth;
For You have magnified Your [b]word [c]according to all Your name.
On the day I called, You answered me;
You made me bold with strength in my soul.

All the kings of the earth will give thanks to You, O Lord,
When they have heard the words of Your mouth.
And they will sing of the ways of the Lord,
For great is the glory of the Lord.
For though the Lord is exalted,
Yet He regards the lowly,
But the haughty He knows from afar.

Though I walk in the midst of trouble, You will [d]revive me;
You will stretch forth Your hand against the wrath of my enemies,
And Your right hand will save me.
The Lord will accomplish what concerns me;
Your lovingkindness, O Lord, is everlasting;
Do not forsake the works of Your hands.

Notas al pie

  1. Psalm 138:2 Or faithfulness
  2. Psalm 138:2 Or promise
  3. Psalm 138:2 Or together with
  4. Psalm 138:7 Or keep me alive